Ny centralstation i Linköping kan bli mycket billigare

Det bästa och billigaste läget för en ny centralstation i Linköping är i korridor Stångebro mellan Norrköpingsvägen och Åsbjörnsgatan.

Nuvarande centralstationen i Linköping stod klar 1872.

Nuvarande centralstationen i Linköping stod klar 1872.

Foto: Ann-Charlotte Irhede

Insändare2021-08-25 15:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det blir nya banor för både stambanan och Ostlänken från väg 35 till väster om Steningeviadukten. Banorna passerar Norrköpingsvägen strax väster om Vigfastrondellen och passerar Gumpekullavägen i höjd med nordöstra gaveln på ishallen. 

Banorna går sedan på en bro över Stångån och förbi Steningeviadukten. Det blir kortast möjliga sträckning för banorna och lägst kostnad för drift och underhåll.

En stor fördel med den nya dragningen av stambanan är att godstågen stör avsevärt mindre. Stångådalsbanan kan ansluta via en ny länk åt öster till nuvarande stambanan vid Tomteboda. Denna del av stambanan kan fungera som en uppställningsplats för tåg och vagnar. 

Åt väster kan banan sträcka sig fram till Gamla Norrköpingsvägen som tar över banvallen och ansluter till en ny Tullrondell.

Hela nuvarande stationsområdet och Stångebrofältet blir lediga för ny bebyggelse. Värdet på den marken för ny stadsbebyggelse kan delvis finansiera det nya stationsläget och banorna.

En järnväg bör gå i utkanten av en stad och inte inne i den. Den nuvarande stambanan går i utkanten av den täta stadsbebyggelsen. Med de byggplaner som finns för stadsdelen Stångebro kommer den täta stadsbebyggelsen att expandera till den nya bansträckningen.