Nu startar vi Linköpings fria musikklasser

Vi är ett antal föräldrar, tidigare elever och kulturintresserade som vill rädda Linköpings musikklasser. Kan inte kommunen bedriva en så viktig verksamhet får andra träda in, menar insändarskribenterna.

Målet är att skapa en idéburen, icke vinstdrivande skola för barn i Linköping med intresse för musik och sång, skriver några av namnen bakom Linköpings fria musikklasser. En som har valt att bidra ekonomiskt är Oscarsvinnaren och tidigare musikklasseleven Ludwig Göransson.

Målet är att skapa en idéburen, icke vinstdrivande skola för barn i Linköping med intresse för musik och sång, skriver några av namnen bakom Linköpings fria musikklasser. En som har valt att bidra ekonomiskt är Oscarsvinnaren och tidigare musikklasseleven Ludwig Göransson.

Foto: Julia Koch/Annika Ekstedt/Jordan Strauss

Insändare2023-10-13 11:29
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som många vet har Linköpings musikklassers högstadium i grunden förändrats. Musikklasser med körprofil bygger på att ”klassen är kören”, men de elever som valt körprofil på högstadiet går nu inte längre i samma klass – därmed är musikklasserna avskaffade. Musiken som tidigare genomsyrade undervisningen skapade sammanhållning och arbetsro i klasserna och genererade mycket bra resultat även i andra ämnen. Trots att stadens folkvalda uttalat en önskan att ha kvar Linköpings musikklasser så har skolledningen i fråga lagt ner denna snart 40-åriga kulturtradition i Linköping.

Vi är ett antal föräldrar, tidigare elever och kulturintresserade som vill rädda Linköpings musikklasser. Kan inte kommunen bedriva en så viktig verksamhet får andra träda in. Vi har nu bildat en ideell förening: Linköpings fria musikklasser. Föreningen kommer ansöka om att starta en friskola, för en sammanhållen musikklassutbildning i årskurs 4–9 med hög kvalitet för framtidens Linköping.

Målet är att skapa en idéburen, icke vinstdrivande skola för barn i Linköping med intresse för musik och sång. Eventuellt ekonomiskt överskott kommer att gå tillbaka in i skolans verksamhet. Denna driftsform för musikklasser har fungerat väl i andra städer, till exempel i Uppsala och Västerås. Linköpings fria musikklasser avser också att mer aktivt än dagens skolledning arbeta för en breddad rekrytering av sökande, till exempel genom att vända sig till barn med olika socioekonomisk bakgrund.

Vi är många som har varit stolta över att en av stadens bästa skolor drivits kommunalt, men tyvärr ser vi nu ingen annan lösning än att starta musikklasser i en annan driftsform. Linköpings fria musikklasser ska driva en av Linköpings bästa skolor med en högkvalitativ utbildning såväl i musik som i andra ämnen. Föreningen vill gärna ha ett nära samarbete med kommunen, då folkvalda tydligt uttalat en önskan att ha kvar musikklasser i staden, och vi hoppas hitta bra samarbetsformer även i en ny organisation.

Den som vill stödja Linköpings fria musikklasser är välkommen att bli medlem i den ideella föreningen (www.lfmk.se). En person som redan nu har valt att bidra till en ekonomisk grund för att möjliggöra friskolan är kompositören, Oscarsvinnaren och tidigare musikklasseleven Ludwig Göransson.

Planen är att starta undervisningen hösten 2025, och att Linköpings fria musikklasser ska bli till långvarig glädje för Linköpings musik- och kulturliv samt givetvis för de viktigaste – våra sjungande och spelande elever.