Nu finns chans till revansch för utveckling av Berga

Alliansens försäljning av Bergas stadsdelscentrum har försenat utvecklingen ett decennium.

Ett tryggt centrum är ett måste för en attraktiv stadsdel, påpekar insändarskribenterna.

Ett tryggt centrum är ett måste för en attraktiv stadsdel, påpekar insändarskribenterna.

Foto: Victor Bomgren

Insändare2021-03-20 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Vi satsar på ett tryggare Berga 2021" (12/3).

Det är glädjande att ledande Alliansföreträdare nu inser att försäljningen var mindre lyckad. Vi hoppas att det innebär att den nuvarande Alliansledningen inte gör om samma misstag som de gjorde under perioden 2007–14 och säljer ut viktiga centrumanläggningar.

Nu finns chansen för Alliansen att revanschera sig. Ica fastigheter, som tidigare köpt Ekholmen centrum, är en ägare med finansiella muskler och framtidstro. Det är bra att utbyggnaden av Berga by med ett efterlängtat bibliotek nu genomförs.

Men det är ju gamla planer som verkställs. Var finns de nya förslagen som kan ge Berga, en kraftigt växande stadsdel, ett utvidgat centrum? 

När nu äntligen gamla skoltomten bebyggs för fullt måste kommunen måste hjälpa till och ta ett större grepp för att den kommersiella och kommunala servicen ska hänga med i den snabba utvecklingen.

 

Berga är en grön och skön stadsdel med närhet till city, en bra cykelled in till stan och goda bussförbindelser. Med 1 000 nybyggda lägenheter på 5–6 år måste planeringen ligga i takt så att behovet av nya skolor tillgodoses. 

Det är oroande att det förs en diskussion om att ta bort låg- och mellanstadiet på Ånestadsskolan. Bra skolor är ett måste för att behålla Bergas attraktionskraft.

 

Ett tryggt centrum är också ett måste för en attraktiv stadsdel. Därför är det förvånande att det saknas kameror i och runt centrum. Det måste till nu när ungdomsverksamheten flyttar in i Berga by. 

Det borde finnas fler tillgängliga lokaler för föreningar och ungdomsverksamheter. En utökad satsning på närpolisen i Berga skulle bidra till ökad trygghet. En aktiv grannsamverkan finns i delar av Berga, men borde öka i samarbete mellan boende och bostadsbolag. Med gemensamma krafter utvecklar vi Berga.