Nato – en förlängning av USA:s utrikespolitik

Insändare2022-11-08 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 18 maj lämnade den svenska regeringen in en ansökan om Natomedlemskap. Det kommer att gå till historien som den svenska överhetens största svek mot de senaste århundradenas fredliga, neutrala och alliansfria politik, som inneburit att Sverige har kunnat stå utanför två världskrig samt spelat en viktig roll som medlare i olika konflikter. Beslutet har fattats hastigt under låtsad brådska och utan stöd i en solid folkmajoritet.
Nato är ingen försvarsorganisation utan en förlängning av USA:s aggressiva utrikespolitik. Det är inte en organisation som försvarar frihet och demokrati.
Hittills har den svenska försvarsmakten haft uppgiften att försvara Sverige, men den fråga som varje svensk man och kvinna nu måste ställa sig är om han/hon är beredd att gå i krig för Nato. Hur ser vi på att våra barn och barnbarn kan riskera att dö i något Nato-krig i främmande land?