När vi talar om religion måste vi definiera religion

Är religion en teoretisk beskrivning eller är det tillämpning av organisationer, ledare och bekännare?

Både Bibeln och Koranen är skrivna i forntid och medeltid med okunskap och vidskepelse, anser insändarskribenten.

Både Bibeln och Koranen är skrivna i forntid och medeltid med okunskap och vidskepelse, anser insändarskribenten.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Insändare2021-03-25 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentar till Claes Thulins ”Kränkande retorik skapar motsättningar” (16/3).

Det var religionsdebatt i ”Möt Sverige”. När vi talar om religion måste vi definiera religion. Är religion en teoretisk beskrivning eller är det tillämpning av organisationer, ledare och bekännare? För min del är det tillämpning/utövning.

Islam eller kristendom är inte homogena religioner utan har många inriktningar. Bland dem finns de som är humana och utövas med varsamhet. Samtidigt finns det ett antal inriktningar som är odemokratiska, ojämställda, auktoritära och innehåller hot och våld, som inte accepteras.

Jag har läst både Bibeln och Koranen. Som kritisk tänkare ser jag dessa skrifter som helt förskräckliga. De innehåller en mängd påhitt och rena lögner. 

Dessa skrifter är skrivna i forntid och medeltid med okunskap och vidskepelse. De har skrivits av enbart män i syfte att hålla kontroll över människorna, inte minst kvinnorna.

Den religionsutövning som utgått från dessa skrifter har under historiens gång fått hemska följder i form av hot, våld, övergrepp och krig. Detta pågår än idag, till exempel inom katolska kyrkan. 

Drivande i detta är världsliga och religiösa män med makt och härar bakom sig. Utbredningen av religionerna har inte skett på grund av budskapet, utan med svärdet i hand. 

Det som förvånar mig är att religiösa organisationer fått stort utrymme och kunnat påverka människor starkt. I vårt land och EU råder religionsfrihet, som ger organisationer stora möjligheter att sprida sina läror. Det tillåts att föräldrar får utföra ritualer på barn, till exempel omskärelse. 

Det borde vara så att religionsfrihet är att individen är fri från religionspåverkan i alla sammanhang. Det vi ska ha är ”trosfrihet”– att du i mogen ålder, självständigt bildar dig en trosuppfattning och den är din privatsak.

Vi ska sluta med beteckningar. Ingen individ ska behöva ha en stämpel som kristen, muslim eller jude. Det enda vi behöver betecknas som är människa och medborgare i Sverige. Samtidigt ska alla religiösa symboler tas bort. Kyrkor och moskéer ersättas med samlingslokaler där man kan ses för diskutera utan präster eller imamer. På så sätt finns inga ”folkgrupper” att angripa av exempelvis nazister.

Den enda gemensamma tro vi behöver är: Du är en människa och biologisk varelse som lever här på jorden. Ditt ansvar är att vårda livet, vara en god medmänniska och tillsammans arbeta för att bevara livet, naturen och miljön.