När ska Tekniska verken gräva klart i Malmslätt?

Nu är vi inne i vecka 10 och det har inte hänt någonting sedan vecka 51. Det ligger kvar en massa material i form av rör, lastpallar och trummor av olika slag. Dessutom olämpligt till vid en lekplats, skriver en boende i Malmslätt.

Ett förslag från en kommuninvånare till Tekniska verken är att de lägger lite av vinsten på att hålla lite tempo och få undan den här typen av projekt, menar insändarskribenten.

Ett förslag från en kommuninvånare till Tekniska verken är att de lägger lite av vinsten på att hålla lite tempo och få undan den här typen av projekt, menar insändarskribenten.

Foto: Victor Bomgren

Insändare2023-03-10 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För andra året i rad gräver Tekniska verken upp gatorna vid Norrgatan i Malmslätt. 

2021 fick boende i området information om att arbete skulle utföras. Arbetet startade i slutet av oktober och planen var att det skulle vara klart i slutet av november. Den planen höll inte, för det gjordes klart först i slutet av maj 2022. 

2022 fick boende ingen information alls, endast en skylt där det stod att arbetet skulle pågå vecka 48–51. Det gjordes en del arbete fram till jul sedan har det inte hänt något alls. 

Nu är vi inne i vecka 10 och det har inte hänt någonting sedan vecka 51. Det ligger kvar en massa material i form av rör, lastpallar och trummor av olika slag. Dessutom ligger det olämpligt till vid en cykelväg och en lekplats. Inte så roligt att det ligger kvar en massa material vid lekparken kan jag tycka. Vi har ju redan en återvinningscentral nära Malmslätt, vi behöver knappast ytterligare en. Det positiva är dock att barnen som använder lekparken har fått lite mera att roa sig med än gungor och rutschbanor! 

Man läser i tidningen att Tekniska verken redovisar en vinst på en miljard kronor för 2022. Ett förslag från en kommuninvånare till Tekniska verken är att de lägger lite av den vinsten på att hålla lite tempo och få undan den här typen av projekt. Det är vare sig vackert att ha materialet i området och man undrar verkligen hur projekten planeras och drivs av Tekniska verken. 

"Undrande kommuninvånare"

Svar från Tekniska verken:

Vi beklagar att arbetet på Norrgatan i Malmslätt inte kunnat genomföras i den takt som planerats – det är förståeligt att det väcker frågetecken. Anledningen är att det gick tjäle i marken under den inledande fasen, varpå insatsen fick pausas. Under nästa fas kommer arbetet att få relativt stor påverkan på boende, både gällande framkomlighet på gatan och tillgång till el. På grund av det vill entreprenören vara helt säker på att det inte finns någon risk att marken åter fryser efter att man dragit igång igen, så att insatsen ska gå så snabbt som möjligt. Därför har man avvaktat under vintermånaderna men ligger nu i startgroparna och är redo att komma igång inom kort, under tidig vår.

Gällande information om projektet gick det ut e-post och brev till boende på Norrgatan i slutet av november 2022, där vi berättade om arbetet som ska utföras och varför – att förstärka elnätet, minska risken för kommande elstörningar och även att byta ut gatubelysningen. Om du saknar utskickad information, eller har någon annan fråga är du alltid välkommen att höra av dig till Tekniska verkens kundservice för ytterligare kontakt.

Robert Sidorson, projektledare Tekniska verken AB, elnät