Myndigheter betalar ut bidrag alltför lättvindigt

För varje bidrag eller ersättning borde det utredas hur utbetalningar skulle kunna missbrukas, skriver insändarskribenten.

Kommunen borde förväntas göra ett bra eget jobb innan den kallar på polisen, skriver insändarskribenten.

Kommunen borde förväntas göra ett bra eget jobb innan den kallar på polisen, skriver insändarskribenten.

Foto: Pia Molin/arkiv

Insändare2023-07-24 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på artikeln "Välfärdsbrott eller inte – kommun och åklagare oense" (9/7):


Det går att vända på kommundirektör Paul Håkanssons uttalande om polisens hantering av välfärdsbrott inom hemtjänsten. ”Polis och åklagare kan inte förväntas att gör kommunens jobb”.
Det tycks som om kommunen lättvindigt betalar ut begärda ersättningar. Det borde finnas någon form av regelverk eller rutiner som vägleder handläggarna att inte betala ut tvivelaktiga ersättningar. Det är kommunens ledning som borde ta fram regelverk eller rutiner, inte handläggarna. 


Det är inte första gången som kommundirektören vill att polisen utreder kommunens hantering av ekonomiska transaktioner. För några år sedan anmälde han sin egen Katedralskola för eventuella ekonomiska oegentligheter, utan ha något konkret material eller rutinbeskrivning att lämna till polisen. Att enbart peka med hela handen mot polisen är inte tillräckligt. Kommunen borde förväntas göra ett bra eget jobb innan den kallar på polisen.
Tyvärr kan man se att det inom många av Sveriges offentliga myndigheter finns en tendens att betala ut bidrag och ersättningar alltför lättvindigt, för att därefter låta andra myndigheter rätta till felaktigheter. Och ibland skapas det till och med nya myndigheter som ska rätta till andra myndigheters brister.


Om utbetalningarna görs rätt från början kan stora pengar sparas inom myndigheterna. För varje typ av bidrag eller ersättning borde det utredas och beskrivas hur utbetalningar skulle kunna missbrukas av personer, företag och kriminella. Detta för att kunna stoppa ersättningar innan utbetalning. Det gäller för myndigheterna att göra rätt före. Efter är det försent. Polisen har annat att göra än att utreda andra myndigheters brister.

"Gof"

 

Svar från Linköpings kommun: 

Linköpings kommun arbetar aktivt med internkontroll, samtidigt kan det vara svårt att upptäcka systematiskt fusk i en enskild faktura. Men genom att kontinuerligt följa upp avtal med leverantörer upptäcks brister, vilket var precis vad som skedde med företaget i den aktuella domen i Linköpings tingsrätt.
Efter att ha insett hur Lagen om valfrihet inom hemtjänst bjöd in till missbruk och fusk, så avvecklades systemet i Linköpings kommun genom politiska beslut för några år sedan. Cirka 15 företag fick sina avtal uppsagda. I dag tillämpar kommunen i stället ett system som minskar möjligheterna för oseriösa företagare i branschen.Om kommunen misstänker brott så gör kommunen en polisanmälan. Domen i tvistemålet med det aktuella företaget visar att kommunens polisanmälan i högsta grad var befogad. Det är däremot inte kommunens sak att göra brottsutredningar, den kompetensen ska finnas hos polisen.
Linköpings kommun är inte ensamt i Sverige om att ha utnyttjats inom denna bransch. Insändarskribenten rekommenderas att läsa boken “Hemtjänstmaffian”, skriven av två prisbelönta journalister.

Kommundirektör Paul Håkansson