Klasserna är en stor del av Linköpings kulturliv

Elever som valt musikklass trots att de bor långt bort kommer inte att vilja resa långt om de inte får den spetsutbildning de sökt från början, menar insändarskribenten.

Ämnet musik kommer att finns som profilämne under två längre pass i veckan. Detta leder till en enormt försämrad kvalitet, menar insändarskribenten.

Ämnet musik kommer att finns som profilämne under två längre pass i veckan. Detta leder till en enormt försämrad kvalitet, menar insändarskribenten.

Foto: Jeppe Gustafsson

Insändare2023-04-14 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje år söker mellan 130 och 180 elever från årskurs 3 till musikklasserna. De slåss om 52 platser. De får förbereda en sång, sjunga "Blinka lilla stjärna" från olika starttoner samt sjunga "Idas sommarvisa". De ska även härma korta melodislingor i ökande svårighetsgrad, samt härma olika rytmer i olika svårighetsgrad. Sedan poängsätts deras prov och 52 elever blir antagna. En handfull blir placerade som reserver.

När man börjar i Linköpings musikklasser så får eleverna och deras föräldrar information om att arbetstempot är högt och de får även längre dagar. Men på grund av elevernas höga ambitionsnivå så accepterar man det. Alla elever måste även ta det tuffa beslutet att lämna sina klasskamrater från lågstadiet och en del får resa långt för att ta sig till Folkungaskolan.

Musiklärarna arbetar efter en metod att ha många och korta musiklektioner. Detta leder till en bättre skoldag för eleverna som får vara kreativa och jobba med den andra delen av hjärnhalvan. De byter miljö och går till körsalen och har säkerligen en sång i huvudet när de sätter sig i skolbänken för att återigen sitta stilla och vara koncentrerad.

Det finns mycket forskning som visar att elever blir smartare och presterar bättre om de har mycket musik i skolan. Att sjunga tillsammans skapar en stark gemenskap. När man går musikklass så kan man vara sig själv. Alla passar in. Inget är normalt eller onormalt.

Eftersom de redan lämnat en skola för Folkungaskolan så känns det säkert skönt att inte behöva byta klass igen utan man vet att man har 6 år framför sig med massor av musik, konserter och upplevelser.

Tills nu …

Nu har ledningen bestämt att alla elever i årskurs 7 ska blandas så några från varje profil ska finnas i varje årskurs 7. Musikklasserna ska alltså inte få finnas kvar. Ämnet musik finns som profilämne under två längre pass i veckan. Detta leder till en enormt försämrad kvalitet. Elever som valt musikklass trots att de bor långt bort kommer inte att vilja resa långt om de inte får den spetsutbildning de sökt från början. Sen är det ju slitsamt för rösterna att ha långa pass. 

Elever som gått musikklass kommer blandas med övriga sjuor. Kommer de att trivas i den blandningen? Enligt ledningen så uppfattar vi föräldrar det så att dessa ”duktiga” elever ska höja nivån på de mindre duktiga? Är det ett okej ansvar att lägga på en 13-åring?

Sedan det byttes ledning så har nedmonteringen av musikklasserna skett gradvis. Extrakörerna lades ner. Till den kunde övriga elever också söka. Pengar som satsades på gästlärare drogs in. Den nya rektorn ställde sig väldigt tveksam till om eleverna över huvud taget skulle få lussa, för det var ju på skoltid. Det har även signalerats att musiklektionerna ska få mindre tid.

Kösystemet till musikklasserna är också borttaget, så slutar någon elev så tas det in den elev som står på tur oavsett profil. Detta utarmar musikklasserna och är oerhört orättvist för de elever som sökt.

Sedan är det otroligt upprörande hur rektorn uttalar sig om vad profilämnen egentligen är. Hennes uttryck är ”ha roligt” på skolan. Under sina 6 år i musikklasserna så får eleverna lära sig intonation, stämsång, interpretation, frasering, tempoväxlingar, lyssna, följa, publikkontakt, sjunga på olika språk med mera. 

De är även en stor del av Linköpings kulturliv. Två utsålda luciakonserter i domkyrkan och två utsålda Försommarsånger i Crusellhallen. Dessa går i graven nu om inte beslutet ändras.

Vill inte Linköpings kommun att Linköping ska ha musikklasser?