Mobbning ska inte få förekomma i våra skolor

Kom ihåg att det är mycket viktigt att så mycket som möjligt dokumenteras! Utan dokumentation är det svårt för någon att utreda vad som har hänt, menar insändarskribenten.

De händelser som du beskriver bryter mot FN:s barnkonvention, menar insändarskribenten.

De händelser som du beskriver bryter mot FN:s barnkonvention, menar insändarskribenten.

Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

Insändare2024-04-05 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Var är föräldrarna till barnen som mobbar mitt barnbarn?" (26/3):

Hej mormor, jag förstår din förtvivlan när ditt älskade barnbarn utsätts för dessa hemskheter. Det borde inte få förekomma i vårt land, i vår kommun och i er skola 2024.

De händelser som du beskriver bryter mot FN:s barnkonvention som bland annat lyder:

”Olika former av verbala kränkningar och att förlöjliga eller förödmjuka ett barn är andra exempel. Även psykisk mobbning, utövad av vuxna eller andra barn, både online och offline."

Ovanstående är exempel på vad som inte är tillåtet. FN:s barnkonvention är lag i Sverige sen 1 januari 2020.

Snabbfakta om arbetsmiljön i skolor:

* Huvudmannen har ansvaret för skolans arbetsmiljö.

* Alla elevers arbetsmiljö är skyddade av lagen.

* Elever från årskurs sju och uppåt har rätt att utse elevskyddsombud.

* Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador i förskolan och i grundskolan.

* Var fjärde lärare lider av stressrelaterade problem.

* Nio av tio skolor brister i arbetsmiljöarbetet.

Ansvaret för arbetsmiljön i skolan är huvudmannen. I detta fall Linköpings kommun. Linköpings kommun kan i sin tur delegera arbetsuppgifter till exempelvis rektor på skolan. Dock kan man inte delegera ansvaret. Rektorn i sin tur, om hen fått en delegation, skall se till att ha fastställda rutiner för hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete på skolan skall ske.

I rutinerna skall fastslås hur rutinerna är kända för arbetstagarna och eleverna? Rutinerna skall innefatta hur incidenter och avvikelser skall anmälas och rapporteras. Förslagsvis att man initierar ett möte mellan skola, anhöriga och berörda elever. Rutinerna skall även tala om hur dessa anmälningar bearbetas och vad man gör för att det rapporterade inte skall upprepas.

Vad du kan göra som mormor?

* Dokumentera allt eller så mycket du kan: Tid, plats, händelse och utövare och eventuella vittnen.

* När du tycker det är dags att agera tar du kontakt med läraren i första hand.

* Om inget händer hos läraren tar du kontakt med rektor.

* Om inget händer där får du ta kontakt med Linköpings kommun och fråga efter den som har hand om arbetsmiljön i skolor.

* Om fortfarande inget händer kan du vända dig till Statens skolinspektion.

Kom ihåg att det är mycket viktigt att så mycket som möjligt dokumenteras! Utan dokumentation är det svårt för någon att utreda vad som har hänt. Lycka till!