Minska skärmtiden och få tillbaka läslusten

Läs för era barn, ta med dem till högläsning på biblioteket och visa att kunskap är kul. Barn i dag har inte förståelse för vilket privilegium det är att få en gratis utbildning, menar insändarskribenten.

Skärmar kan vara bra hjälpmedel för inlärning, men de fungerar inte lika bra som att skriva för hand, menar insändarskribenten.

Skärmar kan vara bra hjälpmedel för inlärning, men de fungerar inte lika bra som att skriva för hand, menar insändarskribenten.

Foto: Isabell Höjman/TT

Insändare2024-02-21 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Överallt står det att elevers läsförståelse försämrats. Skärmarna tar över skolmiljön och bidrar till att bokläsning, som förr varit ett rent nöje, blivit en plåga. Vi bör därför ta ansvar för att få tillbaka läslusten.

Förmodligen är lärarbristen en bidragande faktor. Den dåliga löneutvecklingen under de senaste åren har gjort yrket mindre attraktivt. För att rätta till detta problem bör lärarnas löner höjas. Brist på resurser i skolmiljön gör även att lärarna får agera psykologer och stöttepelare i stället för att fokusera på det de kan bäst: undervisa. En löneökning för lärare kommer såklart betyda en omfördelning av pengar till andra delar av samhället, men om barn och unga inte får den stabila grund de behöver kommer inget i samhället att fungera i framtiden.

Även föräldrar behöver ta ansvar och vara bra förebilder för sina barn. I samband med att skärmanvändningen ökat hos barn, ökar även normer om att det anses vara löjligt att plugga och läsa. Vuxna behöver därför framhäva vikten av läsning. Läs för era barn, ta med dem till högläsning på biblioteket och visa att kunskap är kul. Barn i dag har inte förståelse för vilket privilegium det är att få en gratis utbildning.

Skärmar kan vara bra hjälpmedel för inlärning, men de fungerar inte lika bra som att skriva för hand. Satsa på att använda böcker i skolarbetet för att ge barn de bästa förutsättningarna att lära sig och deras föräldrar förutsättningar att hjälpa till.