Minnesplakett hör inte hemma i eklandskapet

Insändare2021-11-12 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Här planteras minnet som ska vara i 500 år" (9/11): 

Kommer naturreservatet att bli en minnespark/minneslund? 

Idén med att plantera ekar i parken är mycket bra, men en stolpe med valfri text på en minnesplakett hör inte hemma i eklandskapet.  

Skulle det inte vara tillräckligt bra med en karta där alla ekarna finns utmärkta med namn och anledning till varför eken placerats. Kartan, som förnyas efterhand, finns bevarad i Naturreservatet.

2 000 kronor för en planterad ek är ett lagom pris, men med stolpe, valfri text och minnesplakett måste priset vara betydligt högre.

 
 
 
 
 
 
Läs mer om