Unga flickor nakenvisiteras av män på SIS Folåsa

Flickor kan vittna om att de under hot om "avslitning" av kläderna inför en eller flera män tvingas göra förnedrande saker såsom att helt naken böja sig framåt, att stå på huk och hosta eller att ställa sig på alla fyra, skriver Jennifer.

Att ett övergrepp är det första som sker på SiS sätter tonen för kommande vård och skadar det förtroende den unga förväntas ha gentemot personalen, menar insändarskribenten.

Att ett övergrepp är det första som sker på SiS sätter tonen för kommande vård och skadar det förtroende den unga förväntas ha gentemot personalen, menar insändarskribenten.

Foto: Frida Glenning Ströberg

Insändare2022-09-27 17:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad många inte vet är att det strax söder om Linköping faktiskt finns en fängelsebyggnad för minderåriga flickor. Nämligen SiS Folåsa. I broschyren "Till dig som vårdas på SiS särskilda ungdomshem med stöd av LVU" som unga får som placeras på SiS ungdomshem står följande:

"När du kommer till oss första gången och när du har varit utanför ungdomshemmet får personalen söka igenom dina kläder och väskor (kroppsvisitation). Personalen kan också be dig att klä av dig naken så att de kan se att du inte gömmer något under kläderna (ytlig kroppsbesiktning)."

Flickor kan vittna om att detta i realiteten kan innebära att de under hot om "avslitning" av kläderna, inför en eller flera män, tvingas göra förnedrande saker såsom att helt naken böja sig framåt, att stå på huk och hosta, att ställa sig på alla fyra.

Man behöver inte vara psykolog för att förstå att detta är oerhört traumatiserande och kränkande för en ung tjej som kanske tidigare blivit utsatt för sexuella övergrepp. Att ett övergrepp är det första som sker på SiS sätter tonen för kommande vård och skadar det förtroende den unga förväntas ha gentemot personalen. Att utsätta icke-kriminella tjejer för en fängelselik nakenvisitering är huvudlöst och kanske orsaken till att tjejer upplever vården sämre på SiS, känner mer otrygghet och avskiljs mest.

I dag finns en lucka i LVU-lagen som tillåter nakenvisitering av det motsatta könet. Icke-kriminella barns och ungas integritet är alltså mindre värd än exempelvis en vuxen kriminell kvinnas, som finns inom Kriminalvården. Hon får nämligen inte visiteras naken av en man.

Det som sker inom SiS är en skam för Sverige. Dock förstår jag rädslan att det ska smugglas in droger och saker ungdomarna kan skada sig själva och andra med. Men år 2022 i ett civiliserat land måste det finnas andra sätt att visitera icke-kriminella barn och unga på än en förnedrande fängelseritual som tycks vara direkt tagen från USA:s ökända ungdomsfängelser.

Jag råder SiS att blicka ut i världen och lära sig hur andra länder löser detta vad gäller framför allt minderåriga flickor i tvångsvård. Och på socialutskottet ligger att arbeta för att förändra LVU så att män med laglig rätt inte kan slita kläderna av 12-åriga våldtäktsoffer. Det ska inte få vara så att statsanställda ska få begå övergrepp som ute i civilsamhället hade kallats för ett sexuellt övergrepp och lett till fängelse.

Jag anser att LVU:s och SiS:s "särskilda befogenheter" omedelbart skall ses över för att förhindra att fler småtjejer utsätts för livslånga trauman med staten som gärningsman.

Jennifer

Svar från SiS Folåsa:

I insändaren beskrivs att flickor kan visiteras av män på ett förnedrande sätt. Det är en bild vi på Statens institutionsstyrelse, SiS, inte känner igen. Alla som placeras hos oss har rätt att känna sig trygga och säkra.

SiS, har tydliga regler och riktlinjer när det gäller en kroppsvisitation eller en ytlig kroppsvisitering. Det är en befogenhet SiS har och hur det ska gå till är reglerat i lag. Det handlar exempelvis om att en kroppsvisitation alltid ska genomföras i närvaro av ett vittne om inte den som visiteras avstår från det. Den unge tillfrågas alltid om han eller hon önskar att någon särskild person ur personalen genomför den eller närvarar. På avdelningar för flickor eller kvinnor genomförs kroppsvisitationen eller den ytliga kroppsbesiktningen av kvinnliga medarbetare.

När en kroppsvisitation eller en ytlig kroppsbesiktning genomförs här på SiS ungdomshem Folåsa tas största hänsyn till barnet eller den unge. Vi prioriterar alltid trygghet och säkerhet för våra barn, ungdomar och medarbetare – samtidigt som vi har fokus på bra behandling.

Kristina Granlund, institutionschef, SiS ungdomshem Folåsa