För många mässor i kyrkan numera

Mässan ska vara en del av gudstjänstlivet, men har nu blivit den dominerande verksamheten, skriver insändarskribenten.

Svenska kyrkan måste tänka om och tänka nytt, skriver insändarskribenten.

Svenska kyrkan måste tänka om och tänka nytt, skriver insändarskribenten.

Foto: Victor Bomgren

Insändare2023-07-03 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mässa ska vara en del i Svenska kyrkan gudstjänstliv. Men nu har det gått för långt. Mässan är nu den dominerade verksamheten i våra kyrkor. Insändaren i Corren 15/6 undrar vem som beslutar om antal mässor. Ja, inte är det den vanliga medlemmen. Fråga har jag ställt till präster. De säger att det är biskopen, men biskopen Martin M. sa att det är upp till församlingarna, men nu verkar det vara domkapitlet. Vem ska man tro på? Jag skulle gärna vilja ha ett svar från centralt håll, för den här frågan har varit uppe flera gånger bland annat i Corren de senaste åren men ingen har svarat. Om det nu är domkapitlet som bestämmer antalet mässor, då representerar ni inte medlemmarna i svenske kyrkan. Långt ifrån. Besöksantalet vid våra gudstjänster och mässor har minskat de senaste åren. Svenska kyrkan måste tänka om och tänka nytt, mera vanliga gudstjänster med sång, musik och bra förkunnare, så kommer vanliga medlemmar tillbaka till kyrkolivet. Det kommer ta tid men något måste göras. Våga försöka.

"Birgitta"

Svar från Linköpings stift: 

Stiftets församlingar erbjuder ett rikt gudstjänstliv. Det är en glädje att få läsa och kommentera insändare om gudstjänster i Svenska kyrkan. Jag vill kommentera en del uppgifter och bidra till att nyansera bilden av gudstjänstlivet som framkommit i tidigare insändare.

För att svara på frågan vilka gudstjänster som firas så kan man enkelt uttryckt säga att det är en samverkan mellan domkapitlet och församlingen där kyrkoherden är ansvarig. Det finns en tydlig ordning för det i Kyrkoordningen kap 17. Där kan man bland annat läsa att domkapitlet i respektive stift beslutar om minsta antalet huvudgudstjänster med nattvard. Kyrkoherden fastställer efter samråd med kyrkoråd, församlingsråd och församlingens präster och musiker en plan för församlingens totala gudstjänsterbjudande. 

I Linköpings stift firades under 2022 drygt 4 300 huvudgudstjänster, det vill säga gudstjänster på kyrkliga helgdagar. Av dem var ungefär en tredjedel högmässor, en tredjedel mässa i annan form än högmässa och en tredjedel gudstjänster. Utöver det firades en mångfald av musikgudstjänster, konserter, digitala gudstjänster med mera, totalt drygt 24 000 med huvudgudstjänster inräknat.

Jag har full respekt för att inte alla uppskattar högmässans form men det är också väldigt många som har hittat kyrkans gudstjänstliv på grund av mässan och inte kan tänka sig att fira gudstjänst utan mässa.

Vad jag själv tycker är glädjande med utvecklingen i Svenska kyrkans gudstjänstliv är att fler är med och medverkar och formar gudstjänsterna. Tillsammans bär vi gudstjänstlivet!

Marika Markovits, Biskop i Linköpings stift