Förälder: Barnen får betala det högsta priset

Inte nog med att ni tar bort tryggheten för våra barn i att ha varandra. Ni tar även bort gemenskapen och själen i Jägarvallen och det är barnen som får betala det högsta priset, skriver en förälder.

Beslutet omöjliggör en naturlig kompisrelation med övriga barn i vårt område, vilket påverka den sociala sfären i barnens liv och även oss föräldrar, menar insändarskribenten.

Beslutet omöjliggör en naturlig kompisrelation med övriga barn i vårt område, vilket påverka den sociala sfären i barnens liv och även oss föräldrar, menar insändarskribenten.

Foto: Malin Stenström

Insändare2023-03-21 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Hela listan: Fyra skolor och elva förskolor läggs ner" (16/3):

Maskrosen är inte tom. Det är en enavdelningsförskola med kapacitet för 23 barn och är nästan alltid fullbelagd. Det finns 25 barn där, snart 26. Det är den enda förskolan, vår enda samhällsfunktion i Jägarvallen och därmed mycket betydelsefull. 

Lokalerna är helt nyrenoverade och barnanpassade med rum i rummen som gör det möjligt för barnen att dela in sig i flera olika pedagogiska miljöer. Det stökiga, stimmiga springandet som annars blir med stora ytor och barngrupper försvinner och skapar ett gynnsamt lugn – en bra arbetsmiljö för våra barn som spenderar många timmar där. 

Framför allt har personalen också en dräglig arbetsmiljö och hinner göra sitt huvudsakliga arbete – det pedagogiska arbetet med att förbereda och fostra våra barn inför skolan. Inte bara ”passa barn och överleva”. Här drunknar inte barn och personal i ett stort sammanhang som är fallet på storförskolor som är mer att liknas vid institutioner där den basala tryggheten saknas och barnen slås ihop i stora grupper vid både morgon, kväll och utevistelse, på grund av ”den ekonomiska vinsten och personaleffektiviseringen”. En maxad tillvaro från början till slut där inga vikarier tas in. Man flyttar bara ordinarie personal från annan avdelning.

På Maskrosen däremot trivs personalen och har en enorm gemenskap och vi-känsla som sprider över på föräldrar och barn. De har ”sina” barn i fokus till 100 procent just för att förskolans storlek möjliggör detta. Men dessa få enavdelningsförskolor som finns kvar dör nu ut, vilket är tragiskt då det är just dessa det borde satsas på. Ett typexempel och modell på förskola som alla barn borde ha trots kostnader. För det är denna som är fundamentet för att kunna ge mer förberedda, balanserade och framför allt tryggare barn i nästa led – skolan. 

Kommunen har barnens bästa i fokus i denna nedläggning sägs det, men det är snarare plånboken. Det verkar som om alla dessa överfulla avdelningar sedan åratal tillbaka har blivit normalitet. Trots konsekvenser med utbränd personal som larmat med förtvivlan om att de inte har möjlighet att göra sitt pedagogiska arbete med barnen som varken blir sedda eller hörda utan försvinner i den stora massan. Äntligen blir det mindre barn men i stället för att ge barnen en mer meningsfull tid på förskolan, så stänger ni ner och slår ihop och maximerar ... igen, och dränker förskolan.

Med ert tragiska beslut sprider ni ut vårt lilla områdes barn i andra områden och den sociala knytpunkten försvinner. Det omöjliggör en naturlig kompisrelation med övriga barn i vårt område, vilket påverka den sociala sfären i barnens liv och även oss föräldrar. Inte nog med att ni tar bort tryggheten för våra barn i att ha varandra. Ni tar även bort gemenskapen och själen i Jägarvallen och det är barnen som får betala det högsta priset.