Människans matvanor är problemet, inte vargen!

Tamboskap utsätts också regelbundet för lidande och död, skriver insändarskribenten.

Försvinner vargen kollapsar den biologiska mångfalden, skriver insändarskribenten.

Försvinner vargen kollapsar den biologiska mångfalden, skriver insändarskribenten.

Foto: Paul Kleiven / NTB / TT

Insändare2024-06-28 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln: "Vargen är problemet, inte fåren eller typen av staket" (21/6):

Jag förstår er oro för djurbönders förlust av får till rovdjur, men det är viktigt att poängtera att tamboskap i jordbruket också utsätts för lidande och död regelbundet. En animaliefri livsmedelsproduktion främjar tillväxt i växt- och djurriket, bromsar klimatkrisen samt minskar risk för ny pandemi. Vargen då? Hen vill mest överleva.

Eller vet ni inte vad som exempelvis sker med era älskade får som ni systematiskt skickar till slakt? Det är inte direkt poppis bland djurbönder att anordna öppet hus när de inte längre så nyfödda lammen nått ”slaktvikt” Väljer ni att ändra er matproduktion kommer ni bidra till minskat lidande för miljontals djur varje år och skapa en mer hållbar framtid för alla. 

Exempel på positiva tekniska framsteg inom den gröna sektorn för mer klimatvänlig matproduktion är FINEST, som består av tre akademiska partners; RISE, Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet där 16 partners från den svenska livsmedelsindustrin samt flera regioner medverkar. FINEST forskar på ökande produktion av svenska baljväxter för att skapa mejeri- och köttsubstitut. De fokuserar på att utveckla baljväxter som kan odlas i Sverige, såsom favabönor, ärtor och lupin. Målet är att främja en ökad mångfald av livsmedelsprodukter och öka Sveriges självförsörjning av protein för att främja en mer hållbar och växtbaserad kost. Genom samarbete med jordbruk och livsmedelsproduktion vill de skapa attraktiva och näringsrika produkter. 

Genom att stödja svenska matproduktioner med innovativa växtbaserade lösningar kan både människor och djur på landsbygden gynnas. Eller ni vill inte främja för ett hållbart jordbruk utan djuruppfödning, som leder till en fredlig samexistens med vilda djur? 

Oavsett om ni var först eller ej på plats med era fårbesättningar beskyll inte vargen för att vara problemet! Till skillnad från människor och dess tamboskap har vargen en självklar roll i ekosystemet. Vargen kan inte rå för att människan tränger bort vilda djur från deras gemensamma hem-skogar. Med korrekt uppsatt RAS och övriga förebyggande åtgärder förstår vargen lättare att ponnyn inte är mat men älgkalven utanför stängslet går finfint att fälla!

Kära Erik och Jeanette, allting hänger ihop. Försvinner vargen kollapsar den biologiska mångfalden. Och när jordens totala biomassa rörande däggdjur mestadels består av människan och dess produktionsdjur (resterande 4% upptas av vilda djur) kan Sverige inte fortsätta hävda att vi ska stå utanför nödvändigheten att skrota djurindustrierna. 

Dessutom bör svenskarna ändra sina matvanor beståendes av mycket kött- och mejeriprodukter, som inte bara är ohälsosamma, utan också bidrar till ökade växthusgasutsläpp. Vi behöver alltså färre, inte fler, fårbesättningar.