Många intressen som vi måste ta hänsyn till

Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete, skriver Andreas Hult, projektledare vid Trafikverket.

Insändare 15 mars 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar från Trafikverket på "Dra inte järnvägen intill vår hästhage" (8/3):

När vi bygger ny järnväg eftersträvar vi att påverka omgivningen så lite som möjligt. Det är många intressen vi måste ta hänsyn till, både de enskilda som till exempel fastighetsägare och allmänna som miljöskydd, naturvård, kulturmiljö samt behovet av produktiv jordbruksmark. Vi planerar att bygga en stor del av Ostlänken nära befintlig infrastruktur, som E4 och Södra stambanan, för att minska järnvägens barriäreffekter. I slutet på april tar Trafikverket ställning till i vilken korridor Ostlänken ska gå genom Linköping. Korridoren är ett 200–2 000 meter brett område som krävs för att fortsätta projektera järnvägen.

När vi tagit ställning till var Ostlänken ska byggas genom Linköping kan vi ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. I denna process bjuder vi in de som är särskilt berörda, till exempel fastighetsägare som bor nära där vi planerar att bygga järnvägen, att tycka till. 

Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete. Du, liksom andra, är välkomna att lämna synpunkter fram tills att vi ställer ut järnvägsplanen för granskning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa