Många fördelar att lägga Ostlänken i tunnel

Insändarskribenten tror att en total enighet om Ostlänkens dragning är omöjlig.
Insändarskribenten tror att en total enighet om Ostlänkens dragning är omöjlig.

Ett förslag som kanske kan accepteras av fler är att förlägga Ostlänken och tillhörande station i tunnel, menar insändarskribenten.

Insändare 26 januari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trafikverket har nu presenterat de områden som kommer att beröras av Ostlänken. Förslaget påverkar mycket och kommer att leda till många berättigade men motstridiga argument och kritiska åsikter. En total enighet torde vara omöjlig. 

Ett förslag som kanske kan accepteras av fler är att förlägga Ostlänken och tillhörande station i tunnel. Många fördelar: spår, växlar och perronger behöver inte snöröjas eller halkbekämpas. Resande är skyddade från regn och rusk i väntan på tåget. Men framför allt berörs inte markområden som kan användas till miljöförbättrande verksamhet och bostadsbyggande.

Det kommer att kosta mycket, men det blir billigare. Ostlänken skall ju vara i drift i mer än 100 år.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa