Många brott skulle lösas med hjälp av biobanken

PKU-registret vid Huddinge universitetssjukhus skapades 1975 och innehåller miljoner blodprov. Proverna tas på alla barn som fötts sedan 1975 och syftet är att upptäcka medfödda sjukdomar. Frågan är om polisen ska få använda det i sökandet efter brottslingar.
PKU-registret vid Huddinge universitetssjukhus skapades 1975 och innehåller miljoner blodprov. Proverna tas på alla barn som fötts sedan 1975 och syftet är att upptäcka medfödda sjukdomar. Frågan är om polisen ska få använda det i sökandet efter brottslingar.

Vems integritet skulle skadas om polisen får söka i biobanken? Till syvende och sist är den brottsmisstänkte den enda vars integritet kommer att skadas, menar insändarskribenten.

Insändare 17 augusti 2022 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kristianstadsbladet publicerade den 8 juli 2020 min insändare ”Ge polisen rätt att söka i biobanken”. Häromdagen lanserade KD samma förslag. Med vändande post förkastade C förslaget. 

Biobanken (pku-registret) är en blodbank i syfte att identifiera och behandla sjukdomar hos nyfödda. Om polisen ges rätt att nyttja DNA från en brottsmisstänkt och låta det matchas i biobanken så skulle många brott lösas ”omedelbart”. Det kan nämnas att professorn och överläkaren Johnny Ludvigsson i Östgöta Correspondenten har uttalat att det är ”skandalöst” att polisen inte får nyttja biobanken. 

Varför säger Centerpartiet nej? Partiet hänvisar till integritet och demokrati. Så enkelt ska inte C komma undan. Till en början kan konstateras att demokratin skulle urarta till en spillra om vi inte hade Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten (dessa båda myndigheter samarbetar). 

Nog sagt om demokratin. Vems integritet skulle skadas om polisen får söka i biobanken? Till syvende och sist är den brottsmisstänkte den enda vars integritet kommer att skadas (vid sökning i biobanken kommer dennes DNA att ”hoppa över” alla andras DNA). 

Centern kommer säkerligen att få medhåll från en del prestigefyllda institutioner som tjänar på att inte leva i verkligheten. Vi vet till exempel att vissa institutioner inte vill tillåta encrochat. Vad gäller encrochat kan polisen få överflödsinformation som kan drabba oskyldigas integritet på ett sätt som aldrig kan bli fallet vid sökning i biobanken. Likväl framstår det som en självklarhet att polisen får nyttja encrochat. Brottsligheten i Sverige har urartat (jämför BRÅ:s statistik rörande rättsväsendets galopperande kostnader). Brottsprofylax måste var i fokus. För att skydda den som inte redan har begått brott, det vill säga genom att visa att risken att bli avslöjad och dömd ökar till exempel genom sökning i biobanken, har samhället gjort medborgarna en välgärning. 

Samtidigt läser jag C:s slogan att ”Män som slår ska aldrig komma undan” (egentligen en idiotisk slogan eftersom kvinnor också kan slåss). Om C inte hycklar och verkligen lever upp till sin slogan så måste partiet svänga i frågan om biobanken. Män och kvinnor som mördar ska nämligen inte heller komma undan.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa