Man blir bestört – hur kan något dylikt få ske?

Efter att ha besökt Kisa kyrkogård inställer sig ett antal frågor som bara kräver svar. De liggande gravstenarna för direkt tankarna till vandalisering.

Den här synen mötte kyrkogårdsbesökare i Kisa under påskhelgen.

Den här synen mötte kyrkogårdsbesökare i Kisa under påskhelgen.

Foto: Dennis Petersson

Insändare2021-04-20 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur kan något dylikt få inträffa? Man blir bestört, ledsen, ilsken och fattar inte på något sätt hur något dylikt kan få ske. 

Jag kände än större bedrövelse när jag senast besökte kyrkogården för att hedra min far med blommor och ljus på hans födelsedag även om den graven inte var berörd. 

Jag tänkte på alla andra som berörs och kanske kommer till kyrkogården för att hedra och minnas en anförvant och möts av denna vandalisering.

Vilken uppgörelse har tecknats med berörd entreprenör? Oavsett vad så borde yrkesstolthet och självbevarelsedrift påbjuda att så här bär man sig inte åt. Vid tidigare tillfällen har tillfällig säkring tillämpats tills gravrättsinnehavarna fått möjlighet till åtgärd. 

Skulle man råka påverka en fornlämning det allra minsta faller det direkt under brottslig handling. På en kyrkogård gäller tydligen inga som helst anständighetsregler.

Hur länge kommer gravstenarna att ligga på det här viset? Eftersom det är åtgärder som en gravrättsinnehavare normalt inte själv kan utföra lär man tvingas anlita stenhuggeri för åtgärd. Med normal väntetid samt ytterligare belastning på stenhuggerier så riskerar väntetiden att bli lång. 

Hur ska kyrkogårdsförvaltningen hantera gräsklippning med alla liggande stenar? Gräset som snabbt dör under stenarna? Hur högtidligt är det att göra planteringar med gravstenarna liggande?

Tyvärr påskyndar det här antalet gravstenar som plockas bort. Leden har redan glesnat på ett beklämmande sätt.

Jag har tidigare skrivit till ärkebiskopen och påtalat det bedrövliga i nuvarande förfarande med bortplockning av gravstenar. Det är ingenting annat än en kulturell våldtäkt att på detta sätt plocka bort ett stycke kulturhistoria som har ett mycket högt värde 

I anständighetens namn, gör om och gör rätt och det per omgående. Alla nedlagda gravstenar måste omgående placeras som avses och förankras med tillfälliga lösning som tidigare tillämpats.

Avslutningsvis bör offentlig ursäkt framföras till berörda gravrättsinnehavare och besökare till kyrkogården. Vi behöver inte fler besvikna kyrkobesökare som riskerar att lämna Svenska kyrkan. 

Björn Johansson

Svar

Centrala gravvårdskommittén (CGK) rekommenderar två tillvägagångssätt då en sten inte klarat provtryckning: Antingen att lägga stenen ned eller att stötta med stolpe. 

Arbetet avbröts direkt när vi såg följderna av att lägga stenarna ned. I det skedet tänkte vi genast om och nu stöttas samtliga stenar som ej godkänts med stolpe enligt den praxis vi haft tidigare. 

De stenar som nu ligger ner kommer att resas och stöttas med stolpe så fort vi kan i den takt vi hinner med. 

Vi beklagar de starka känslor som detta gett upphov till och vi har vidtagit åtgärder för att rätta till det inträffade. Vi har också tidigare i två artiklar i Corren bemött frågor om vad som inträffat. Den som vill är välkommen att kontakta oss för mer information.

Jörgen Sundeborn, kyrkoherde Kinda pastorat