Lyckad cykelväg längs Tinnerbäcken

Gång- och cykelvägen längs Tinnerbäcken är ett välkommet inslag i stadsbilden, menar insändarskribenten.

Gång- och cykelvägen längs Tinnerbäcken är ett välkommet inslag i stadsbilden, menar insändarskribenten.

Foto: Corren

Insändare2023-10-21 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Linköping blir idéer verklighet. I fallet med cykelvägen utmed Tinnerbäcken och nedanför US så blev det himla bra också. I stadens situation med en ständig ombyggnad, förtätning och utvidgning behövs varenda kvadratmeter av grön lunga. Platser där människor i lugn och ro kan vistas i anslutning till naturen får ett stort värde. 

I framtiden, med förväntade högre temperaturer, kommer vi behöva svalka oss under ett träd, vid en bäck eller ett vattendrag. Människan mår bra av att vara i naturen. Parker och nya gångstigar vid till exempel Tinnerbäcken kan vara en bra ersättare i en allt mer asfalterad och bebyggd stad. 

I varje planering av nya områden borde naturens värde prioriteras mer. För rekreation och upplevelser. Vad ska människor annars göra om de inte orkar ha ännu mer skärmtid?