Ungdomar i Sverige mördar – vem bryr sig?

Några elever sitter i skolbänken, en annan under bänken, någon ovanpå bänken. Några pratar högljutt, andra bråkar sinsemellan, någon är upptagen av sin mobil. Ingen verkar bry sig, skriver Johnny Ludvigsson.

De flesta verkar främst bry sig om sig själva. I den mån man också bryr sig om andra, så tillåts man inte, eller vågar inte, skriver Johnny Ludvigsson.

De flesta verkar främst bry sig om sig själva. I den mån man också bryr sig om andra, så tillåts man inte, eller vågar inte, skriver Johnny Ludvigsson.

Foto: Johan Nilsson/Abed Khaled/Caisa Rasmussen/Jessica Gow/TT

Insändare2024-04-26 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

(I den mån nu läraren har tillstånd att bry sig, eller i varje fall att göra något?)

Ett gäng ungdomar går in på bussen, varav bara en betalar biljett! De sätter sig med skorna på bussens säten. Ingen verkar bry sig. (Kanske ska man inte lägga sig i!? Eller är man rädd för att bli skjuten?)

Vetenskapliga studier visar hur sociala media bidrar till psykisk ohälsa bland ungdomar. Mobbning, utanförskap, isolering, könsdysfori, hemmasittare, självskadebeteende. Men de flesta verkar inte bry sig.

"Uppdrag granskning" visar hur ungdomar dras in i kriminell verksamhet, först med mindre uppdrag och efterhand för att utföra mord. Uppdragsgivarna saknar känslor. De bryr sig inte. En del föräldrar bryr sig, en del skulle vilja bry sig, men vågar inte.

Några säljer narkotika. Till ”vanliga människor” som köper för att ha en stunds extra roligt. På så viss underhålls kriminalitet. Men ”vanliga människor”, som köper knarket, bryr sig inte om att tänka på konsekvenserna.

Gamla människor blir uppringda. De luras tro att de utsatts för bedrägeriförsök och får nu äntligen hjälp av någon mycket vänlig, hjälpsam människa. Det är bråttom att rädda det som räddas kan, de gamla förmås lämna ifrån sig kontouppgifter, att flytta sin tillgångar till en ”säker plats”. Bankerna stoppar inte transaktionerna. Bedragarna bryr sig inte.

På Västbanken dödas ytterligare 14 personer i en israelisk räd. Minst 507 palestinier dödades på Västbanken (!) under 2023, varav minst 81 barn. I Sverige bryr vi oss inte. 

Ett enda söndertrasat blodigt, dött barn väcker känslor. Det kunde varit mitt barn! Men i Gaza söndertrasas, dödas tusentals och åter tusentals barn. Väldigt få bryr sig. 

Civila Gazabor är hungriga, slåss om maten, men Sverige avbröt sin hjälp till UNWRA för att Israel spred ut ett rykte om att 12 individer, utav tiotusentals anställda, hade på något sätt varit involverade i Hamas attack den 7 oktober. Väldigt få brydde sig. Fortfarande har Israel inte presenterat några bevis. Kriget i Gaza är ett folkmord enligt FN, men i Sverige bryr vi oss inte. 

Det finns många fler situationer där få verkar bry sig. De flesta verkar främst bry sig om sig själva. I den mån man också bryr sig om andra, så tillåts man inte, eller vågar inte. 

Det är dags att vi gör något, alla, att vi vågar, att vi säger ifrån, att vi tar ansvar, att vi bryr oss!