Ljungstedts gymnasium, ny tågstation i Linköping

Ostlänken kan bli mycket billigare genom en ny station vid och i södra delen av Ljungstedts gymnasium, skriver insändarskribenten.

Utgå från alternativet Stångån från samrådsmöten november-december 2005 och flytta läget österut, skriver insändarskribenten.

Utgå från alternativet Stångån från samrådsmöten november-december 2005 och flytta läget österut, skriver insändarskribenten.

Foto: Fanny Juhlin

Insändare2023-07-20 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ljungstedts gymnasium, ny station i Linköping. Höga kostnader för nya stationer kan försena eller äventyra byggandet av Ostlänken. I Linköping borde det bli mycket billigare att bredda stambanans järnvägskorridor och bygga en ny station vid och i södra delen av Ljungstedts gymnasium. Flera byggnader måste bort. Bäst är att flytta hela skolan. Utgå från alternativet Stångån från samrådsmöten november-december 2005 och flytta läget österut. Det blir det en avsevärt smalare bro över ån och bättre tillgänglighet för trafik till och från stationen.

Inga nya gator och vägar behövs för en station vid gymnasiet. Det blir en kortare bansträckning österut. Ostlänken blir kortare, den slutar på nuvarande stationsområdet. Sett till alla tågresenärer blir avståndet i genomsnitt och i tid räknat troligen mindre jämfört med en ny station vid Steninge.

Stångådalsbanan ansluts till Södra Stambanan vid eller nära samma plats som nu. Tomteboda koloniområde kan vara kvar, ett mindre antal lotter måste flytta till annan plats. Nuvarande järnvägsbro över ån går att bygga om för gång och cykeltrafik. En fjärde anslutning till Tullrondellen kan använda järnvägsbron över Norrköpingsvägen för en genare anslutning till Gamla Tannerforsvägen.