Linköpingslistan: Höj inte färdtjänsttaxan

Ett förslag om höjd nivå på egenavgifter för färdtjänst har lyfts av samhällsbyggnadsnämnden i Linköping.

Insändare2021-06-09 13:13
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det aktuella förslaget innebär en betydande höjning av egenavgiften för färdtjänst för personer som reser kortare dagliga resor inom kommunen. Detta drabbar främst personer som är beroende av den service som färdtjänsten utgör, vilket i mångt och mycket är personer med funktionsnedsättning och pensionärer.

För dessa personer kommer en höjning enligt förslaget innebära en månatlig kostnadsökning för färdtjänst med cirka 300 kr. Detta är en betydande ökning för personer som ofta endast har en nettoinkomst om cirka 7 000 kr. 

I samhällsbyggnadsnämndens förslag anges varken hur många personer som drabbas av den föreslagna höjningen eller hur stor andel av dessa personers inkomster de ökade kostnaderna utgörs av.

 Linköpings kommun redovisade ett resultat om cirka 576 mkr för år 2020 och enligt den senaste prognosen beräknas resultatet för 2021 uppgå till samma nivå. 

Mot bakgrund av detta bör extra kostnader som kommunen har med anledning av ny upphandling av färdtjänst belasta kommunen. Med dessa höga kommunala överskott finns det ingen anledning att höja färdtjänsttaxan för funktionshindrade och pensionärer. Kommunfullmäktige bör avvisa förslaget.