Nya soptunnorna kommer att blockera infarten

Tekniska verken, ge bättre information om de nya soptunnorna, menar insändarskribenten.
Tekniska verken, ge bättre information om de nya soptunnorna, menar insändarskribenten.

Just där jag bor kommer framkomligheten att begränsas enormt då dessa kärl kommer blockera trottoaren och infarten till våra hus. Hur blir det om brand uppstår och blåljuspersonal måste fram, frågar sig en Linköpingsbo.

Insändare 23 juni 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Nya soptunnorna – jättebra eller vansinnig idé?" (20/6):

I veckan kunde man läsa i Corren att från 2026 så blir det obligatoriskt med nya enorma sopkärl för villaägare i Linköping. 

Hur vore det om man från Tekniska verken kunde ge en bättre information om detta, hur det ska kunna se ut och framför allt, om man faktiskt vill ha dessa kärl. I ett demokratiskt samhälle borde det finnas alternativ.

Just där jag bor kommer framkomligheten att begränsas enormt då dessa kärl kommer blockera trottoaren och infarten till våra hus, hur blir det då om någon blir sjuk eller om brand uppstår och blåljuspersonal måste fram?

Nästa fråga till Tekniska verken är, får man bidrag till nybyggnation till dessa gigantiska sopkärl? Behövs allra minst ett Atterfallshus på 15 kvadratmeter.

Tekniska verken, tänk till ett varv till innan 2026.

"Just nu villaägare"

Svar från Tekniska verken:

Vi förstår att det kan kännas stort med två sorteringstunnor på tomten och att det kan vara mer eller mindre enkelt för var och en att göra anpassningar för att skapa plats. Samtidigt är det många som hör av sig till oss och väntar på att få denna service.

Förändringen med att förpackningar ska samlas in fastighetsnära är någonting som har beslutats av regeringen och ska införas i landets alla kommuner senast under 2026. Ett nytt system för att förpackningar ska kunna samlas in nära fastigheten är alltså ingenting som går att välja bort. Syftet är att göra det lättare att sortera och därmed öka återvinningen.

Vi har noga undersökt vilken lösning som vi ser kommer att fungera bäst i Linköping. Ett 70-tal kommuner i Sverige inklusive bland andra Motala, Norrköping och Söderköping, har redan i dag systemet med sorteringstunnor med flera fack, och erfarenheten från dem är att den extra servicen med enkelheten att sortera hemma är uppskattad. De flesta hushåll hittar smarta lösningar som passar dem och som fungerar bra i vardagen. 

Precis på samma sätt som det går till med sophämtningen i dag så kommer sorteringstunnorna stå uppställda inne på respektive tomt. De kommer därför inte riskera att begränsa framkomligheten för blåljuspersonal eller andra trafikanter. 

Vi står just nu i starten av det här projektet och kommer att informera löpande under införandet med bland annat förslag om hur man kan placera sorteringstunnorna på sin tomt. Man behöver exempelvis inte ha tunnorna framme vid tomtgränsen utan det räcker att man ställer fram dem på tömningsdagen. 

Vi är medvetna om att framkomligheten för sophämtning är begränsad på vissa adresser i kommunen och har inlett ett arbete med att hitta lösningar för dessa. Vårt mål är att alla ska bli så nöjda som möjligt. På Tekniska verkens hemsida kan du hitta mer information om den fastighetsnära insamlingen och följa vårt arbete. 

Liselott Myrbråten, affärsområdeschef Avfall och återvinning


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa