Vi utför regelbunden översyn av brunnar

Vartannat år genomförs spolning av samtliga gatubrunnar, skriver gruppchefen för mark och förvaltning.
Vartannat år genomförs spolning av samtliga gatubrunnar, skriver gruppchefen för mark och förvaltning.

Linköpings kommun ansvarar för närmare 16 000 gatubrunnar. I våra skötselavtal ingår regelbunden tillsyn av alla kommunala ytor, där innefattas även gatubrunnarna.

Insändare 31 januari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Dålig skötsel av brunnar ökar risken vid skyfall" (26/1):

Det är dock svårt att se till att tillsynen alltid sammanfaller med när nederbörden kommer.

I samband med till exempel lövfällning och snösmältning är det extra stor risk att brunnarna täcks och vattenavledningen försämras. På särskilt utsatta platser där vi haft återkommande problem med igentäppta brunnar brukar vår entreprenör patrullera i samband med stora
mängder regn och löpande åtgärda problemen direkt när de uppstår. När det är dags för snösmältning arbetar vi förebyggande genom att skotta fram brunnar som är täckta av is till följd av snöröjning.

Utöver detta utförs spolning av samtliga gatubrunnar vartannat år. Gatorna sopas dessutom ett antal gånger per år, till exempel i samband med sand- och lövupptagning. På privatägd mark är det fastighetsägaren som ansvarar för att brunnarna på fastigheten rensas, detsamma gäller för brunnar på trottoaren utanför fastigheten. Det går att läsa mer om fastighetsägarens ansvar på vår webbplats (länk: https://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/-gator-och-torg/fastighetsagarens-ansvar/).

Om du ser en brunn som är igentäppt är vi tacksamma om du skickar in en felanmälan så att vi kan åtgärda problemet så snart som möjligt (länk till felanmälan: https://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/-gator-och-torg/).


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa