Linköpings kommun vansköter Lambohovs herrgård!

Lambohovs säteri
Lambohovs säteri

Det har inte blivit mycket av planerna efter att kommunen tog över Lambohovs herrgård, anser insändarskribenten.

Insändare 15 augusti 2022 17:27
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När sista ägaren av Lambohovs säteri för några år sedan gick ur tiden fick Linköpings kommun den stora gåvan att ta över även herrgården med park utöver de marker man tidigare köpt och bebyggt stadsdelen Lambohov på. Herrgården (eller säteriet som det också benämns) och dess stora park med välbevarad natur fick Linköping också tillträde till, vilket entusiastiskt kommenterades av flera kulturansvariga i kommunen. "Det här blir Linköpings nya stora besöksmål" lyder en rubrik i Corren, och Gunnar Elfström kallar Lambohovs säteri för "en av de mest värdefulla 1700-talsmiljöer som finns i landet"!

Vi som bor i närheten och ofta njuter av parkens natur och säteriets vackra byggnader har glatt oss åt denna natur och kulturmiljö, men har också märkt att det blev inte mycket av de stora planer som yttrades vid kommunens övertagande. Huvudbyggnaden skulle öppnas för visningar, vilket i så fall måste gjorts mycket diskret – jag har aldrig sett någon information om visning för allmänheten. Den visning av säteriets konstsamling som Östergötlands museum annonserade, visade sig ske med bildvisning på museet, inte i Lambohovs herrgård.

Inte heller parken med en mångfald enorma träd har skötts något vidare – de vackra näckrosdammarna har alltmera slammat igen och broarna rasat. Kanske orsaken till bristande omsorg är det som nyligen plötsligt dök upp i parken: skyltar "Här bygger Skanska" med flera byggare! Villor ska alltså byggas på området mellan dammarna och säteriet. Det är inte bara en utsikt som slår igen – det måste väl bli en anakronism i miljön? Om man nödvändigtvis vill utnyttja det stora grönområdet borde det finnas något som passar bättre in i 1700-talsmiljön.

Hur försvarar Linköpings kommun denna utveckling – långt ifrån de entusiastiska uttalandena vid övertagandet!

(Kulturfastigheters VD Therese Lindh svarar i morgondagens tidning)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa