Linköpings kommun och dess felsatsningar

Linköpings kommun gör en storsatsning på en ny simhall. Det stora problemet är dock att kommunen förefaller vara föga intresserade av befolkningens mentala hälsa, skriver Dan Berg.

Tinnerbäcksbadet kommer att genomgå en stor förändring. Badsjön i den form den fanns, är inte längre ett möjligt alternativ.

Tinnerbäcksbadet kommer att genomgå en stor förändring. Badsjön i den form den fanns, är inte längre ett möjligt alternativ.

Foto: Jeppe Gustafsson

Insändare2021-08-07 07:27
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tinnerbäckssjön är torrlagd och en kommunal arbetsgrupp ska utreda dess framtid. Sedan 1938 har tusentals Linköpingsbor lärt sig att simma i sjön. Nu är det kanske slut med det. 

Linköpings nya simhall är tyvärr ett pompöst skrytbygge som är till föga gagn för ortsbefolkningen. Totalt kostar förändringarna i Linköpings badlandskap över en miljard kronor och bidrar till att exploatera staden med stora idrottsevenemang och ökad turism. Om Linköpings kommun hade varit intresserade av folkhälsan och simkunnigheten hos stadens invånare så hade de säkerligen haft råd att både bevara och fräscha upp Tinnerbäckssjön. 

Linköpings nya simhall är en storsatsning som kommunen genomför. Det är dock lika intressant att erinra om en storsatsning som Linköpings kommun inte visar något större intresse. I oktober förra året föreslog två centerpartister att det skulle skapas ett kulturstråk i Linköping. Tanken med ett sådant stråk är att samla olika kulturverksamheter på en och samma plats. Detta skulle i sin tur öppna för samarbeten mellan olika kulturskapare och förhoppningsvis locka mer publik till Linköpings lokala konserter, föreställningar, vernissager etc. Linköpings kommun har inte tillsatt någon arbetsgrupp som utreder förutsättningarna för ett kulturstråk. Det mest troliga är att detta stråk - som skulle öppna för både kulturella möten och spännande samarbeten - endast blir ett centerpartistiskt förslag. 

Att samla olika kulturverksamheter på samma plats har redan gjorts i ett flertal svenska städer. Detta har bidragit till att dessa städers invånare fått en kulturell mötesplats som varit gynnsam för kommuninvånarnas mentala hälsa. Skellefteå är ett exempel på en kommun som storsatsar på kulturen. Denna norrländska stad - som är hälften så stor som Linköping - öppnar i september kulturhuset Sara. Huset är 20 våningar högt och kostar ungefär lika mycket som Linköpings nya simhall. Ambitionen är att Sara ska bli kommunens nya mötesplats. Det är högst troligt att kulturhuset Sara kommer att göra mer för folkhälsan än Linköpings nya och överdimensionerade simhall. Om de styrande i Linköping lyfter blicken och låter sig inspireras av andra kommuners satsningar så finns det nog förutsättningar för även denna stad att växa kulturellt. Detta skulle nämligen vara till gagn för befolkningens mentala hälsa. 

Dan Berg

Svar:

Simkunnighet är en viktig fråga för oss. Att lära sig att umgås och leka i vatten och att kunna simma är en viktig tillgång för både kropp, själ och den egna säkerheten. Alla har rätt att lära sig simma och kan så göra i bland annat simhallen, Tinnerbäcksbadets bassäng och även i Valkebobadet och Himnabadet. 

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag till utformning av Folkungavallens område mellan den nya simhallen och utomhusbassängen. Arbetet bereds i en politisk beredningsgrupp utsedd av kommunstyrelsen med målet att skapa en så bra lösning som möjligt för innerstaden och för alla Linköpings medborgare. 

På kommunens hemsida presenteras de tre huvudförslag som nu utreds: en park med en badsjö, ett större parkområde samt ett parkområde med badlandskap. Oavsett alternativ kommer området att få ett helt nytt parkområde som tillsammans med Tinnerbäcken kommer att ge innerstaden en ny oas. Två av alternativen innehåller dessutom olika former av utebadsmöjligheter. Utöver detta finns redan i dag den existerande 50-metersbassängen. I alla tre förslag kommer Folkungavallsområdet att kunna utformas med en attraktiv parkmiljö med möjlighet för aktiviteter, avkoppling eller upplevelser. Den politiska beredningsgruppen kommer inom kort att presentera ett huvudförslag till lösning som sedan ska beslutas av kommunstyrelsen och därefter av kommunfullmäktige. 

Vad gäller idén om ett kulturstråk, så ser vi inte att den skulle stå i någon motsättning till den nya simhallen. Ett eventuellt kulturstråk är emellertid, som så mycket annat, beroende av frågan om järnvägens framtida dragning. Att det är en intressant idé är helt klart. För visst är det så att den mentala hälsan hänger ihop med den fysiska och tvärtom. Redan i antiken pratade man om en sund själ i en sund kropp. Kanske skulle ett framtida kulturstråk kunna sträcka sig från Konsert & Kongress ner över Östergötlands museum och Östgötateatern till Stångåns skulpturer och den nyöppnade Tinnerbäckens dans, för att sedan sluta i Simhallens bassänger. 

Stefan Erikson (M)
Ordförande beredningsgruppen för Folkungavallens utformning

Gustaf Appelberg (L)
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden