Vi behöver ett militärhistoriskt museum

Alltsedan Garnisonsmuseet i Röda magasinet lades för fäfot 2016 har väldigt lite skett, menar insändarskribenten.

Trots en digital föremålsutställning hos Gamla Linköping och flytten av Ryttartorpet Tidstorp till samma plats verkar frågan i dag tämligen inaktuell, menar insändarskribenten.

Trots en digital föremålsutställning hos Gamla Linköping och flytten av Ryttartorpet Tidstorp till samma plats verkar frågan i dag tämligen inaktuell, menar insändarskribenten.

Foto: Elna Lundgren

Insändare2024-03-13 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linköping har en rik historia alltifrån stenåldern fram till i dag. Delar av denna historia möter vi bland annat i Gamla Linköping med ett antal specialmuseer, Östergötlands museum, Linköpings slotts- och domkyrkomuseum, Flygvapenmuseum samt några olika hembygdsföreningar.

Som flera tidigare insändare påpekat saknas dock just nu en publik presentation av Linköpings långa och rika miltärhistoria. Alltsedan Garnisonsmuseet i Röda magasinet lades för fäfot 2016 har väldigt lite skett. Visserligen avsatte Westman-Wernerska stiftelsen medel för att flytta byggnaden till Gamla Linköping. Detta skedde dock för flera år sedan och fondmedlen kan nu anses förverkade. Trots en digital föremålsutställning hos Gamla Linköping och flytten av Ryttartorpet Tidstorp till samma plats verkar frågan i dag tämligen inaktuell. 

För att något lösa det vilande militärhistoriska skeendet vill jag föreslå, att man börjar i en annan ände. I något som kan liknas vid en trestegsraket:

Steg 1. Ta fram några informationstavlor om Linköping som militärstad och betydelsen av Tinnerö som tidigare övningsfält. Dessa sätts upp i det nya besökscentret ute vid Fröberget. Kopplingen till övningsfältet är uppenbar och det finns plats för denna information.

Steg 2. Ta fram en folder med tio militärhistoriska besöksmål på Tinnerö. Denna folder bör finns att tillgå vid bland annat besökscentret. 

Dessa steg kommer säkert att öka intresset för Linköpings historia som militärstad och nyfikenheten på vad Tinnerö rymmer av militära lämningar. 

Steg 3. För att, i en inte alltför avlägsen framtid, kunna presentera en någorlunda fullödig historiebeskrivning av vår stads stolta miltärhistoria så tillsätt en kunnig och bred arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till det framtida militärhistoriska museets placering och innehåll. Sök därefter fondmedel för att förverkliga förslaget.

Ett övergripande militärhistoriskt museum, inte bara spridda nedslag, behövs! 

 
 
 
 
 
 
Läs mer om