Låt taken på Tornby få ta hand om vatten

Varför inte låta byggnationer med stora tak att anlägga mindre dammar, menar insändarskribenten.

Varför inte låta byggnationer med stora tak att anlägga mindre dammar, menar insändarskribenten.

Foto: Patrik Ekström

Insändare2024-03-07 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag handlar mycket om översvämningar och hur det drabbar enskilda med olika verksamheter.

Tekniska verken hänvisade till "vattendomar" och dessa gick inte att påverka utan stigande vattennivåer var oundvikligt.

Länsstyrelsen och kommuner kan däremot påverka vattenflödet från byggnationer, som exempelvis Tornby med parkeringsytor stora som flera fotbollsplaner. Husens tak är inte mindre.

All nederbörd, regn eller snö, kunde tidigare tas upp av marken. Nu går allt ut i avloppen och hamnar i till exempel Roxen.

Varför inte låta byggnationer med mycket hårdgjorda ytor och stora tak att anlägga mindre dammar som recipienter som får tömmas successivt.