Låt syskonen också få åka skolskjuts

Insändare2021-11-27 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linköping gör reklam för ett skönt boende utanför centrala Linköping, gärna ute på landet. Som nyinflyttad i en av Linköpings ytterområden finns skolskjuts till mellanstadiet och lokalbuss plus tåg till Linköping C för en gymnasiestudierande. Det funkar klockrent. Problematiskt blir det när gymnasieeleven ska hem igen. Tåget går i samband med att han slutar vid 14.00–15.30 men ingen buss. Bussen går klockan 17.25. Detta innebär för vår familj att han behöver skjuts från tågstationen alternativt att han ska stå och frysa i kylan i 2–3 timmar, medan hans yngre bror åker skolskjuts hem i buss från samma plats. 

Ett förslag till kommunen från oss är att låta syskon till elever med skolskjuts åka med sitt syskon hem och sedan justera kostnaderna mellan lokaltrafiken och de privata skolskjutsaktörerna. Detta skulle kunna vara ett litet steg mot att främja utvecklingen på landsbygden och i ytterområdena.