Låt staten ta över ansvaret för sjukvården

Region Östergötland verkar sakna arbetsgivaransvar, menar insändarskribenten.

Region Östergötland verkar sakna arbetsgivaransvar, menar insändarskribenten.

Foto: Maria Hedenlund

Insändare2024-06-08 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag kan inte annat än häpna när jag tar del sjukvårdsanställdas berättelser i media om arbetssituationen på universitetssjukhuset (US) i Linköping. Region Östergötland verkar sakna arbetsgivaransvar. 

Frågan infinner sig: Ska regionerna i landet ansvara för sjukvården? Dessutom skiljer sig regionerna i landet åt i ekonomiska beslut. Det borde vara lika över hela landet. 

Därför borde det vara så här: All verksamhet som regionerna har bör överföras till staten. Staten bör ha ansvaret till 100 procent för all akutsjukvård i hela landet. För övrig vård bör även ansvaret läggas på staten och dessutom låta privata kapitalet komma in. 

Ägarstrukturen bör vara så här: Staten äger 51 procent, privata intressen 49 procent, vilket skulle underlätta att kompetent folk söker sig till ledande befattningar. Inte som nu, där politiska meriter har företräde.