Låt oss slippa hundar i spåren

Oacceptabelt att springa omkring med hundar i skogen april–juli, menar insändarskribenten.
Oacceptabelt att springa omkring med hundar i skogen april–juli, menar insändarskribenten.

Det vore en stor lättnad för oss motionärer om vi slapp alla dessa hundar och hundägare i motionsspåren och skogen däromkring, menar insändarskribenten.

Insändare 19 maj 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är mycket beklämmande att man i dag och så här års ska möta en grupp hundägare i anslutning till Vifolkavallens motionsspår. Det är nästan ett år sedan jag skrev en insändare i Östgöta Correspondenten om detta. Jag skrev även till Mjölby kommun samma dag och fick svar från kommunen.

Det är naturligtvis helt oacceptabelt att man den här årstiden i april–juli springer omkring i skogen med hundar oberoende om hundarna är kopplade eller ej. Enligt tidigare erfarenheter, nyttjar hundägarna skogen runt motionsspåren och ibland längs motionsspåren för att söka efter föremål.

Att planlöst röra sig i skogen så här års innebär att man skrämmer fåglar som ruvar sina ägg och andra vilda djur som i dessa dagar föder sina ungar. Det är minst sagt beklämmande att människor som är så besatta av sina hundar inte förstår vilken skada man åsamkar de vilda djuren och fåglarna i skogen. Det vore en stor lättnad för oss motionärer om vi slapp alla dessa hundar och hundägare i motionsspåren och skogen däromkring. Det räcker med alla hundar man möter på gator och torg som inte är uppfostrade på grund av okunniga hundägare.

Det finns hundrastgårdar där man kan leka med sina hundar och därmed lämna skogen till oss motionärer och den vilda faunan och floran.

Enligt det svar jag fick från kommunen på mitt brev, skall man beakta mina synpunkter. Man skulle komplettera befintliga informationstavlor och samtidigt montera upp fler tavlor med ytterliggare information vad som gäller för allmänheten i anslutning av motionsspåren och skogen där omkring. Hoppas att detta kommer att ske snarast. Det är snart ett år sedan man gav det löftet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa