Låt oss skapa ett samhälle som fungerar för alla

Vi vet att solidaritet inte bara handlar om att hjälpa dem som har det svårt, det handlar också om att skapa en rättvis grund för alla att leva på och växa, menar insändarskribenterna.

När vi investerar i utbildning, ser vi resultatet i ett samhälle mer kompetent och kunnigt, menar insändarskribenterna.

När vi investerar i utbildning, ser vi resultatet i ett samhälle mer kompetent och kunnigt, menar insändarskribenterna.

Foto: Joakim Blomqvist

Insändare2023-12-22 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är av övertygelsen att arbetarrörelsen och dess strävan alltid ska grundas i värden som rättvisa, jämlikhet och framför allt solidaritet. Det är dessa värden som har format och drivit oss framåt genom åren, och trots hur det ser ut i dag är de fortfarande vårt starkaste vapen i skapandet av ett rättvist och hållbart samhälle.

Solidaritet är inte bara en känsla av medkänsla eller medlidande. Det är en aktiv handling och viljeyttring, en investering i vårt samhälle som betalar sig själv mångfalt. När vi väljer att stå sida vid sida och stödja varandra, skapar vi en starkare och mer robust gemenskap. Det är en investering i människors potential och möjligheter.

När vi investerar i utbildning, ser vi resultatet i ett samhälle mer kompetent och kunnigt. När vi investerar i sjukvård, ser vi resultatet i en friskare och mer produktiv befolkning. När vi investerar i socialt skyddsnät, ser vi resultatet i ett tryggt och hållbart samhälle. När vi investerar i bostäder åt alla, ser vi resultatet i ökad social inkludering och minskad segregation. En helhetssyn på investeringar i dessa grundläggande samhällsbehov främjar hållbarhet och välbefinnande för alla medborgare, grundläggande för att bygga en stark och hållbar framtid.

Vi vet att solidaritet inte bara handlar om att hjälpa dem som har det svårt, det handlar också om att skapa en rättvis grund för alla att leva på och växa. När vi stöder varandra, skapar vi en miljö där varje individ kan uppnå sin fulla potential oavsett bakgrund eller omständigheter.

I dagens samhälle kan det vara lockande att följa en individualistisk väg, fokusera på det egna intresset och snabb vinst. Men det är just nu, i dessa utmanande tider, som solidariteten behövs som mest. Vi behöver vara starka och enade för att möta de utmaningar som vi står inför.

Så låt oss fortsätta att vara föregångare för solidaritet. Låt oss investera i varandra och i vårt samhälle. För varje insats vi gör för att stödja våra medmänniskor är en investering i en bättre och mer hållbar framtid för oss alla. Solidaritet är inte bara en vacker idé, det är en investering väl värd att ta för att bygga det samhälle vi strävar efter.

Skänk solidaritet, rättvisa och jämlikhet en tanke under helgerna, en tanke på hur vi alla kan bidra till större sammanhållning och ett samhälle som fungerar för alla.