Låt mig förklara hur det hänger ihop

Jag tänkte försöka att bringa lite klarhet bland alla funderingar, skriver insändarskribenten.

En elbil vars elektricitet produceras med hjälp av fossila energikällor betraktas som renare än en dieselbil i allmänhetens ögon, skriver insändarskribenten.

En elbil vars elektricitet produceras med hjälp av fossila energikällor betraktas som renare än en dieselbil i allmänhetens ögon, skriver insändarskribenten.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Insändare2023-07-03 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Hjälp mig att förstå hur det hänger ihop?" (26/6):

Jag blev lite bekymrad när jag läste de frågor som hemsöker Klas Göran Henrikssons tankegångar i måndagens Corren och tänkte därför försöka att bringa lite klarhet bland alla funderingar.
Många av de frågor som Henriksson tar upp, exempelvis hur en elbil vars elektricitet produceras med hjälp av fossila energikällor betraktas som renare än en dieselbil i allmänhetens ögon, är fullt rimliga och borde ge alla en tankeställare. Emellertid torde den sista frågeställningen vara något överdriven och jämförelsen lite väl drastisk.
Förhoppningsvis finns det ingen nu levande människa som längtar tillbaka till den period av ständig kyla och missväxt som brukar benämnas som den lilla istiden, vilken Henriksson refererar till i sin insändare, men att hävda att jordens nuvarande medeltemperatur skulle vara eftersträvansvärd anser dock många med mig orimligt. 

Förutom att det blir lite varmt och gött här i Sverige orsakar den globala uppvärmningen dagligen översvämningar, extremväder, torka, vattenbrist et cetera. Detta leder i sin tur till att platser blir obeboeliga och driver årligen miljontals människor på flykt över hela världen. 
Att blott hänvisa till hur liten procentuell andel koldioxiden utgör av atmosfären för att på så sätt framställa den som ofarlig reducerar inte dess faktiska betydelse för den globala uppvärmningen. Dessutom finns det betydligt fler växthusgaser utöver koldioxid som påverkas av människan, bland andra metan, vattenånga och dikväveoxid. 
Jag hoppas att detta var det svar på frågan som efterlystes.