Låt inte tågolyckan i Örebro få inträffa igen

Södra station i Örebro där tre människor blev påkörda av ett godståg i förra veckan och miste livet.

Södra station i Örebro där tre människor blev påkörda av ett godståg i förra veckan och miste livet.

Foto: Henrik Gustafsson Nicander/TT

Insändare2024-03-02 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tre personer (unga) fick sätta livet till och helt i onödan. En lösning på den typen av problem är mycket enkelt och kostar inget. Det krävs enbart en liten regeländring och att ta ett beslut direkt.

Den nya regeln är att inga tåg får köras om eller mötas i ett spårområde som trafikeras av resande. De finns gott om bangårdar eller dubbelspår där den företeelsen kan ske på ett säkert sätt, det vill säga utan resande som behöver passera flera spår. Möjligen kan en viss liten fördröjning uppstå om det är långt avstånd mellan sådana platser. Den fördröjningen får godstågen ta eller de långsammare tågen.

Genomför den här förändringen så snabbt som möjligt innan flera hinner köras ihjäl.