Låt inte Magistratshagen förfalla

Magistratshagen verkar ha fallit i glömska, menar insändarskribenten.
Magistratshagen verkar ha fallit i glömska, menar insändarskribenten.

Insändare 1 juni 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För inte alltför många år sedan så upprustades Magistratshagen för säkert många kronor och man ”hittade” bland annat en gammal plaskdamm. Hade man frågat gamla Linköpingsbor så kunde de ha berättat. Nåväl, dammen blev nu kvar ovan jord och även lagad i ytskiktet. Antar också att avrinningen då reparerades. 

Här tar omsorgen av parken slut. Det jag som lekman kan se är en bil med släp som kommer minst en gång i veckan och tömmer papperskorgarna. I övrigt verkar parken fallit i glömska. Dammen fylls med stenar och skräp som barn, tror jag, kastar i regnvattnet. Föremål som till slut leder till att avrinningen fungerar sämre och sämre och till slut är helt blockerad. 

I höstas var skolbildning på plats vid minst två tillfällen för att tömma. Lyckades inte helt utan då kom en annan lastbil och stängslade in dammen helt. Nu efter torrperioden är vattnet borta men massor av skräp kvar. Vore intressant att veta vad kommunen tänker göra härnäst. Kanske vore det på plats att rensa nu innan regnet kommer och samtidigt se till att avrinningen åter fungerar. Kanske utöka tillsynen så att fortsatt nedskräpning tas omhand i tid. Kanske då också ta bort den hög som blev kvar utanför förskolan. Kanske också ta bort de vissna nyplanterade tallarna vid ankdammen. Kanske också laga locket på mulmholken också vid ankdammen. 

Kanske säkert en del annat också, men min poäng är att när kommunen nu investerar så måste det också till kontinuerligt underhåll. Får i dag en känsla av att ingen har ett övergripande ansvar utan det handlar om brandkårsinsatser när skadan är total. Finns det ingen tjänsteman som samordnar insatserna och som alla aktörerna rapporterar till och som kanske själv ibland besökt ”sitt” område?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa