Låt inte hundarna springa lösa inne i Linköping

Den ena hunden var en bit efter och gjorde ifrån sig utan att ägaren tog någon notis om det, skriver en Linköpingsbo.
Den ena hunden var en bit efter och gjorde ifrån sig utan att ägaren tog någon notis om det, skriver en Linköpingsbo.

Jag kan inte förstå att man inte kan anpassa sig efter gällande regler, skriver en hundägare.

Insändare 24 januari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har en undran. I Linköpings tätort råder det följande, enligt Linköpings lokala ordningsföreskrifter:

Paragraf 16: Hundar skall hållas kopplade på gatumark, torg, cykel- och gångbanor, kommunens allmänna badplatser, inom begravningsplatser samt i Trädgårdsföreningen, Domkyrkoparken, Järnvägsparken, S:t Larsparken, motionsspåren i Vidingsjö och Rydskogen, Gamla Linköping, Valla fritidsområde samt motionsspår i Olstorp, Ljungsbro. Tikar skall under löptid hållas kopplade.

Paragraf 17: Föroreningar efter hundar skall plockas upp på gatumark, torg, cykeloch gångbanor, kommunens allmänna badplatser inom begravningsplatser samt Trädgårdsföreningen, Domkyrkoparken, Järnvägsparken, S:t Larsparken, och motionsspåren i Vidingsjö och Rydskogen, Gamla Linköping och Valla fritidsområde.

Trots det, senast nu i dag, kom det en dam med tre lösa hundar. Den ena hunden var en bit efter och gjorde ifrån sig utan att ägaren tog någon notis om det. Då jag påtalade för ägaren att hundar ska vara kopplade svarade hon mig om att hon var från landet. Jag sa då till att den ena hunden gjort ifrån sig, men fick ingen reaktion.

Sedan finns det fler som envisas med att gå med sina hundar lösa. Det här gäller speciellt i Vidingsjö. Jag kan inte förstå att man inte kan anpassa sig efter gällande regler.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa