Låt inte era hundar vara okopplade

Hundägare bör hålla hunden kopplad av hänsyn till andra, skriver insändarskribenten.
Hundägare bör hålla hunden kopplad av hänsyn till andra, skriver insändarskribenten.

Insändare 27 juni 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Har själv hunden alltid kopplad av olika anledningar, bland annat av hänsyn till andra. Men där vi bor i Vidingsjö finns det några som envisas med att ha sina hundar okopplade. Det som stör mig är att man inte tar hänsyn till andra och inte heller följer dem lokala ordningsföreskrifter som finns i Linköpings kommun. Utdrag ur föreskrifterna:
"15 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa
bestämmelserna i 16 § och 17 §7. Det som sägs i dessa paragrafer gäller 
inte för erkända assistanshundar eller för polishund i tjänst. 16 § Hundar skall hållas kopplade på gatumark, torg, cykel- och gångbanor, kommunens allmänna badplatser, inom begravningsplatser samt i Trädgårdsföreningen, Domkyrkoparken, Järnvägsparken, S:t Larsparken, motionsspåren i Vidingsjö och Rydskogen, Gamla Linköping, Valla fritidsområde samt motionsspår i Olstorp, Ljungsbro. Tikar skall under löptid hållas kopplade."


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa