Ska politikerna kritisera en rimlig omorganisation?

Det handlar om att läsa andra ämnen med andra elever för bättre sammanhållning mellan inriktningar och profiler. Ett beslut för bättre integration, skriver en lärare.
Det handlar om att läsa andra ämnen med andra elever för bättre sammanhållning mellan inriktningar och profiler. Ett beslut för bättre integration, skriver en lärare.

Urvalen i sig är segregerande eftersom alla inte har råd med fritidsaktiviteter som förbereder för profilklass. Samma gäller teoretiska profiler, skriver en lärare.

Insändare 6 maj 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en månad har debatten pågått om musikklassernas "nedläggning" och ensidigheten i debatten är makaber. Att eleverna får sjunga lika mycket och med varandra är inte gott nog. Man måste lägga sig i klassindelningen och skolans organisation – ett uppenbart rektorsbeslut. Det handlar om att läsa andra ämnen med andra elever för bättre sammanhållning mellan inriktningar och profiler. Ett beslut för bättre integration. 

I artikeln “Segregationen tydlig i profilklasser” (Corren, 2019) framkommer att politiker är bekymrade då få från utsatta områden söker och blir antagna till profilklass: ”Från Bäckskolan i stadsdelen Berga sökte 32 procent av sexorna, åtta procent kom in. Från skolorna i Sturefors, Bestorp, Brokind sökte 81 procent av sexorna, från Ekängen och Tallboda 76 procent, och 39 respektive 34 procent blev antagna”. En större andel elever från välbärgade områden blir antagna, och omvänt, lägre andel från utsatta områden blir antagna. Varför?

Vad kostar det att spela hockey? Någon? I snitt 10 000 per år enligt Riksidrottsförbundet. Poängen? Jo, övning ger färdighet. Hur många tror att ett barn som inte har råd med skridskor och aldrig har spelat hockey kommer in på hockeyprofilen på Arenaskolan? Urvalen i sig är segregerande eftersom alla inte har råd med fritidsaktiviteter som förbereder för profilklass. Samma gäller teoretiska profiler. Statistik från SCB visar att föräldrars utbildningsnivå spelar roll för skolframgångar. Kan du få hjälp av dina föräldrar är du således väl rustad att ansöka till NO-profil. Kulturskolan är inte gratis, inte heller medlemsskap i fotbollsklubb.

I artikeln “Konkurrensen i skolvalet: Profilklasser inte för alla” (Corren 2023) står: “Föräldrar som har nätverk av kollegor och vänner med äldre barn, eller barn som medverkar i föreningar, lutar sig ofta på råd därifrån för besluten”. Det är alltså framför allt barn som redan är involverade i föreningslivet, vars föräldrar redan är etablerade i samhället, som gör medvetna skolval. Det är inte föräldrarna till lirarna på kvarterets fotbollsplan.

”Den sociala snedrekryteringen är jättetydlig. Det måste vi ta på allvar så att vi inte skapar en alltför segregerad skola, säger Elias Aguirre (S), vice ordförande.” (Corren 2019). 

Ska politiker recensera rektorsbeslut och kritisera rimliga omorganisationer, kan man ha vänligheten att fatta beslut som bidrar till integration och likvärdig skola. Så, vad är planen Lejon? Vad är planen Aguirre? Jag väntar med spänning!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa