Primärvården i Östergötland måste bryta sig loss

Som exempel saknas helt fasta distriktsläkare på vårdcentralerna i Vadstena och Ljungsbro och hälften av dem i Ödeshög och Boxholm, skriver en allmänläkare.

Sammantaget saknar nu halva befolkningen i Östergötland tillgång till distriktsläkare. Sjuksköterskor i primärvården saknar kompetens och plan för vidareutbildning, och vårdcentraler är utdömda sedan flera år på flera platser, skriver en allmänläkare.

Sammantaget saknar nu halva befolkningen i Östergötland tillgång till distriktsläkare. Sjuksköterskor i primärvården saknar kompetens och plan för vidareutbildning, och vårdcentraler är utdömda sedan flera år på flera platser, skriver en allmänläkare.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Insändare2023-10-20 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter 20 år av vanskötsel behöver nu primärvården bryta sig ur Region Östergötland. Ständiga felprioriteringar där regionen satsat på att bygga om eller bygga nya sjukhus på US, Motala och Norrköping, samtidigt som man avstått att prioritera vårdcentraler (Finspång undantaget) har lett till att det saknas vårdcentralsbyggnader helt i Ödeshög (baracker sedan tre år tillbaka) och utdömda lokaler sedan många år i Mjölby, Vadstena och Boxholm bland andra.

Regionens politik att under lång tid ha lönetak för bland annat sjuksköterskor har lett till personalflykt inom primärvården. Distriktssköterskor med specialistutbildning med kompletterande diabetes/astma/KOL och BVC-utbildning, det vill säga fleråriga utbildningar efter högskoleutbildningen, har av icke kompetenta tjänstemän och ekonomer värderats lägre än en gymnasieutbildad svetsare direkt från skolan. Som exempel slutade åtta distriktssköterskor inom sex månader på Ödeshögs vårdcentral när de inte kunde förhandla upp lönen. De fick 5 000–10 000 kronor mer för att arbeta i kommunen och 10 000 till för att arbeta inom privat sektor. 

De sjuksköterskor som anställts i stället saknar motsvarande kompetenser och som exempel har det de sista två åren i stort sett helt saknats astma/KOL-sköterskor i västra sjukvårdsdistriktet.

På läkarsidan är det lika illa då hälften av alla distriktläkartjänster är tomma i hela regionen. Satsningen på bland de lägsta distriktsläkarlönerna i landet i flera år kombinerat med låga antal inrättade ST-utbildningsplatser har lett till detta, där regionen inte tagit höjd ens för pensionsavgångarna tidigare. Som exempel saknas helt fasta distriktsläkare på vårdcentralerna i Vadstena och Ljungsbro och hälften av dem i Ödeshög och Boxholm.

Nu kommer regionens ledning med sparkrav på bland annat primärvården med delat chefskap på vårdcentraler, råd om delade tjänster inom nyckelgrupper, beslut om stopp på hyrpersonal, vilket utarmar primärvården ytterligare när behovet i stället är en kraftig satsning.

Alla vet att den totalt sett billigaste vården är den som sker i rätt tid, med rätt kunskap och på rätt plats. Utebliven primärvård och förebyggande vård leder till försenade cancerdiagnoser, längre sjukhusvistelser för fler och svårare infektioner, hjärtsvikt och stroke, samt ökande diabeteskomplikationer som exempel.

Sammantaget saknar nu halva befolkningen i Östergötland tillgång till distriktsläkare. Sjuksköterskor i primärvården saknar kompetens och plan för vidareutbildning, och vårdcentraler är utdömda sedan flera år på flera platser. 

Är vi nöjda med situationen eller ska vi/befolkningen kräva något annat då extra tillsatta medel för primärvården inte kommit folket till godo här i Östergötland.