Lagen måste anpassas till en brutalare värld

Den så kallade gängkriminaliteten har alltid redovisats på ett sätt i medier och av Brå som något som inte berör vanliga människor, menar insändarskribenten.

Insändare 13 december 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Maffian håller på att etablera sig alltmer i vårt land, enligt uppgifter i Svenska Dagbladet. Detta är ingen nyhet utan något som pågått i flera decennier. Troligen finns det inget land i västvärlden där förutsättningarna är så goda som just i Sverige. Orsakerna är givetvis många, men för att nämna några är uppklarningen av brott så låg att den nästan är försumbar, att straffpåföljderna i ett internationellt perspektiv är mycket milda. 

Den inkompetenta och "ryggkliande" polisledningen och dess grumliga karriärvägar har även bidragit. Något som inte kan lösas med fler poliser och högre löner. Det handlar om förnyelse av ledning, organisation, krav och kompetens. Om det senare uppfylls bör det även givetvis leda till högre löner. 

Den så kallade gängkriminaliteten har alltid redovisats på ett sätt i medier och av Brå som något som inte berör vanliga människor. Detta har inneburit att den nu nått så höga nivåer och etablerat sig så starkt att den inte går att utrota. Dess egentliga namn är maffia. Insatser kan därför troligen bara inriktas på att begränsa dess verksamhet. För detta krävs dock omedelbara insatser.

Utöver detta måste svensk brottslagstiftning som är kraftigt ålderstigen och otidsenlig utredas. Anpassas till den snabbt förändrade och brutalare värld vi lever i. Som sagt, det brådskar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa