Kvinnors frihet är grunden för samhällets frihet

Kvinnors frihet är grunden för samhällets frihet, skriver Iranier för frihet, bosatta i Linköping.

Insändare2022-11-09 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det dynamiska och unga samhället i Iran, som har påskyndat förändringarna i sociala, ekonomiska och kulturella behov, utmanar de nuvarande medeltida lagarna och strukturen. Därför finns det inget annat sätt än att radikalt förändra samhället som är i linje med allmänhetens intressen. Men den islamiska republiken har ingen önskan att se folkets problem och lidanden och att höra deras röster. Hittills har folkets demokratiska krav inte varit annat än våld, dödande och förtryck. Under de senaste sju veckorna har enligt officiella rapporter mer än 230 personer mist livet i Iran.

Våra nationella och demokratiska krav är följande:

• Vi kräver en omedelbar och ovillkorlig frigivning av alla politiska fångar i Iran. 
• Vi kräver yttrande- och tryckfrihet i Iran.
• Vi kräver klädesfrihet och avskaffande av moralpolisen i Iran.
• Vi kräver oberoende fackföreningar, partier och samfund i Iran.
• Vi kräver fullständig åtskillnad av religion från stat och utbildningsväsendet.
• Vi är emot alla slags ekonomiska sanktioner mot det iranska folket.
• Vi är emot all militär intervention i Iran.
• Vi kräver full jämställdhet mellan mäns och kvinnors rättigheter och avskaffande av all diskriminering och ojämlikhet i Iran. För vi tror att kvinnors frihet är grunden för samhällets frihet. Det betyder att det inte ska finnas något köns- och klassförtryck i samhället.

Vi Iranier för frihet, bosatta i Linköping, anser att det är vår plikt att inom ramen för ovanstående principer presentera en korrekt bild av det iranska folkets kamp och få stöd av det svenska folket, särskilt av de fackliga och politiska organisationerna samt de civila aktivisterna.

Leve solidariteten med det iranska folkets kamp för frihet, demokrati och socialrättvisa!