Ansvariga måste sluta ljuga om patienternas status

Flertalet dygn per vecka och månad innebär det att patienter flyttas runt mellan och/eller läggs in på vårdavdelningar som inte är den rätta "hemmaavdelningen", skriver personal på US.
Flertalet dygn per vecka och månad innebär det att patienter flyttas runt mellan och/eller läggs in på vårdavdelningar som inte är den rätta "hemmaavdelningen", skriver personal på US.

Det är snarare regel än undantag att många väsentliga delar i patientens sjukdomsanamnes och aktuella status "glöms bort" att rapportera. Med största sannolikhet på grund av att de inte vill berätta om patientens riktiga status, skriver en US-anställd.

Insändare 25 november 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skarp kritik till ledningsansvariga läkare/sjuksköterskor på akuten vid US i Linköping:

Sett till rådande personalbrist på US i Linköping så kan inte tillräckligt med vårdplatser hållas öppna. Det råder personalbrist, inte platsbrist. Vårdplatser kan inte hållas öppna i det antal som behövs på grund av stor personalbrist och en allt ökande sådan.

Flertalet dygn per vecka och månad innebär det att patienter flyttas runt mellan och/eller läggs in på vårdavdelningar som inte är den rätta "hemmaavdelningen", det vill säga att patienterna är satellitpatienter/hotellpatienter eller vad man nu vill kalla det med (o-)fint ord.

Ledningsläkare/-sjuksköterskor på US har bland annat till uppgift att lägga in/placera patienter på de vårdavdelningar som (mot förmodan) har ledig vårdplats. Men oftast så innebär det att patienterna blir så kallade överbeläggningar i korridorer, på läkarexpeditioner med mera. Överbeläggningar eftersom det sett till antalet vårdpersonal inte finns tillräckligt många öppna vårdplatser. Vårdplatser finns, men en enorm personalbrist.

Ledningsansvariga som ringer runt till de olika avdelningarna för att rapportera över patienter far tyvärr allt som oftast med osanning vad gäller patientens sjukdomsanamnes, vårdbehov, vårdtyngd, aktuella status etcetera. Det är snarare regel än undantag att många väsentligt viktiga delar i patientens sjukdomsanamnes och aktuella status "glöms bort" att rapportera. Med största sannolikhet på grund av att de inte vill berätta om patientens riktiga status. Allt för att slippa få höra "den patienten är för svårt sjuk för oss", "den patienten kan vi inte vårda sett till vår personals kompetens" med mera.

Ledningsansvariga måste omgående sluta upp med dessa lögner och falska rapporter.

Lögner och osanning ger inget som helst förtroende för dem/er. Vare sig bland oss personal, men troligtvis inte heller bland patienter och anhöriga.

"En som får ta emot dessa osanna rapporter"

Svar från Region Östergötland:

Vi är hemskt ledsna över beskrivningen i insändaren. Vi är smärtsamt medvetna om hur hårt pressat hela sjukvårdssystemet är i nuläget, men vår övertygelse är att alla inblandade gör sitt yttersta för försäkra sig om att de patienter som behöver vår hjälp ska få det på bästa tänkbara sätt utifrån våra förutsättningar. Det gäller såväl ”ledningsansvariga läkare” på akuten och vårdflödesansvariga läkare på US som personal på de vårdavdelningar som vidare ska ta hand om de patienter som vårdas hos dem. Vår absoluta uppfattning är att ingen inblandad far med medvetna lögner eller osanningar.

Vi beklagar verkligen att läget på sjukhuset medför att vi internt, mellan vårdavdelningar och mellan vårdavdelningar och akutmottagningen, öppet visar frustration gentemot varandra när vi i stället bättre skulle behöva jobba ihop för att belysa den ansträngda situation vi gemensamt delar.

Att patienter har och kommer att vårdas på vårdavdelningar eller akutmottagningen när de utifrån sina medicinska behov bättre hade vårdats på annan enhet är vi högst medvetna om. Vi hoppas att ni kontaktar oss så att vi tillsammans kan försöka hjälpas åt att göra situationen bättre och få en ökad förståelse mellan oss. Det är tillsammans vi kan försöka åstadkomma den förändring vi behöver få tillstånd.

Erik Müssener, verksamhetschef akutkliniken

Niclas Hilding, centrumchef, Närsjukvården i centrala Östergötland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa