Kristersson blundar när arbetare dör

När Ulf Kristersson prioriterar och pratar om vad som är viktigt i Sverige i sin regeringsförklaring den 12 september är det nästan som att han blickar ut över ett land där ingen jobbar, skriver LO-facken i Östergötland.

Ulf Kristersson nämner den psykiska ohälsan men han nämner inte det som ofta är grundorsaken. Stress och press under arbetsdagen kopplat till otrygga villkor och svårigheter att få ihop sin vardag, skriver LO-facken i Östergötland.

Ulf Kristersson nämner den psykiska ohälsan men han nämner inte det som ofta är grundorsaken. Stress och press under arbetsdagen kopplat till otrygga villkor och svårigheter att få ihop sin vardag, skriver LO-facken i Östergötland.

Foto: Stina Stjernkvist/SvD/TT

Insändare2023-09-25 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ingen verkar jobba på en arbetsplats där arbetsmiljön brister, ingen verkar jobba på en arbetsplats där arbetsgivaren är kriminell och ingen, i Ulfs värld, verkar jobba på en arbetsplats där någon faktiskt har dött.

I Sverige har över 30 människor dött på sin arbetsplats hittills i år. De flesta av dessa olyckor hade kunnat undvikas om arbetsgivarna hade jobbat systematiskt med sin arbetsmiljö och följt det regelverk som finns.

Vi som i vår vardag vet att en god arbetsmiljö består av ett samspel mellan facklig närvaro och arbetsgivare som tar arbetsmiljöarbetet på allvar kan inte vara annat än förvånade.

Men regeringen fortsätter att blunda medan arbetare varje dag riskerar att vara den nästa som inte kommer hem efter arbetsdagens slut.

Visst finns det andra problem i Sverige. Visst är det bra om vi kan göra något åt det. Men det finns ingen större intressegemenskap i Sverige än arbetsmiljön. Arbetsmiljö för eleverna i skolan. Arbetsmiljön för vanligt folk på sina vanliga jobb. 

Ulf Kristersson nämner den psykiska ohälsan men han nämner inte det som ofta är grundorsaken. Stress och press under arbetsdagen kopplat till otrygga villkor och svårigheter att få ihop sin vardag.

LO tycker att Sveriges löntagare förtjänar bättre, så:

* Säkerställ skyddsombudens utbildning och möjlighet att utföra sitt uppdrag.

* Det ska vara nolltolerans för allvarliga arbetsolycksfall och arbetssjukdomar.

* Alla arbetsgivare ska ha ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete.

* Alla anställda ska ha tillgång till en bra företagshälsovård.

* Förstärk arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering via lag och avtal bland annat genom en bättre möjlighet till sanktion.

* Öka resurserna till Arbetsmiljöverkets tillsyn.

* Skapa ett nationellt centrum för arbetslivsforskning.