Kort sagt

Insändare 14 juli 2021 16:44
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mellan 2019 och 2020 minskade antalet färdtjänstberättigade i Östergötland med 1175 personer. Antalet enkelresor minskade samtidigt med 365 000 eller 62 % enligt statistik från Trafikanalys. En höjning av färdtjänsttaxan känns därför synnerligen omotiverad. Undrar också hur många handläggare som kunde frigöras och hur stora besparingar kommunerna gjort? 

Ämnen du kan följa