Kontaktcenter har minskat svarstiden markant

Linköpings kommun jobbar för att öka tillgängligheten till kommunal service för kommunens drygt 160 000 invånare.

Insändare2021-12-16 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på “Svårt att komma i kontakt med kommunanställda" (15/12):

Arbetet med Kontakt Linköping, som är kommunens kontaktcenter, har ökat tillgängligheten och minskat svarstiden markant sedan starten i april 2019. Syftet med Kontakt Linköping är att ge en väg in till kommunen för invånarna. I årets servicemätning, Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) som utförs på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKR) via telefon och e-post, kommer Linköpings kommun på plats 7 bland svenska kommuner. Linköpings kommun har deltagit i undersökningen i ett flertal år. Vid 2017 års mätning låg Linköpings Kommun på plats 143.

För att kommunen och dess tjänstemän ska kunna jobba så effektivt som möjligt och ge snabb och god service till invånarna har vi valt att jobba med denna kontaktcenterlösning. Den innebär att vi ger svar på merparten av frågor vid första kontakt. De övriga ärendena, som behöver besvaras av handläggare eller specialister, går vidare via ärendehanteringssystem till kommunens olika förvaltningar. På så sätt kan tjänstemännen planera sin arbetstid mer effektivt och ge snabbare och bättre service till fler. Tidigare hade kommunen en telefonväxel som hade i uppdrag att koppla vidare samtal. Numera har vi samhällsvägledare som svarar direkt på många av våra invånares frågor via telefon, e-post, chatt, Facebook eller vid besök. Det sparar tid och pengar, både för kommunen och för dess invånare.

Digital utveckling har under lång tid pågått i hela världen och Linköpings kommun deltar i den. Enligt undersökningen "Svenskarna och internet", som genomförs av Internetstiftelsen, använder 9 av 10 av hela Sveriges befolkning internet varje dag. Vi arbetar kontinuerligt, liksom andra myndigheter och aktörer i näringslivet, med att tillgängliggöra information digitalt via exempelvis webb och e-tjänster.

Vi är väl medvetna om att alla invånare inte kan eller av olika orsaker inte vill använda de digitala lösningarna. Därför har vi inom Linköpings kommun tre besöksytor/kontor där människor kan komma till oss och få hjälp med sina ärenden. Dessa besöksytor/kontor finns i huvudbiblioteket, Berga och i Skäggetorp.