Kommunledningen svarar: Vi följer patientsekretessen

Kommunens kommunikationsarbete har varit omfattande och prioriterat under hela pandemin, skriver företrädare för Ödeshögs kommun.
Kommunens kommunikationsarbete har varit omfattande och prioriterat under hela pandemin, skriver företrädare för Ödeshögs kommun.

Effekterna av covid-19 påverkar oss alla. Den oro och osäkerhet som finns i samhället i stort finns även i vår kommun.

Insändare 24 februari 2021 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

Som ledare i Ödeshögs kommun tar vi denna oro på stort allvar och vi försöker ge organisationen goda förutsättningar att hantera den påfrestning som covid-19 medför. 

Det lidande som pandemin orsakat är svårt att sätta ord på i ett kort inlägg som detta och våra tankar går till alla som har drabbats svårt av pandemin.  

Tillsammans är vi många aktörer som arbetar för att hantera konsekvenserna av det som händer i samhället och för att minska smittspridningen. 

Kommunen har hela tiden haft nära samarbete med länsstyrelsen, Region Östergötland och närliggande kommuner. Vi har ställt in alla evenemang, stängt verksamheter och vi utfärdade tidigt skarpa rekommendationer att inte besöka anhöriga på vårt äldreboende för att skydda våra äldre. 

Kommunens kommunikationsarbete har varit omfattande och prioriterat under hela pandemin. Navet för extern kommunikation har varit kommunens webbplats med information om påverkan på kommunens verksamheter, allmän information, länkar till myndigheter, nyhetsflöde och information riktat till olika målgrupper. 

Vi har kompletterat med information bland annat via sociala medier, stortavlor, brevutskick och affischering. För att säkerställa att information ska nå ut har vi lagt stor vikt vid brevutskick och direktinformation till olika målgrupper till exempel 70+ och anhöriga till boende på särskilt boende eller hemtjänst samt vårdnadshavare i förskola och skola. 

När det gäller kommunikation under kriser är det viktigt att den som äger kunskapen är källan till informationen.

Vi har därför hänvisat till Region Östergötland som rapporterar det aktuella läget i länet med antal testade med positiva provsvar, uppdelat per kommun, och antalet dödsfall på länsnivå. 

Vi har i kommunen informerat om att vi har bekräftade fall inom socialförvaltningens verksamhet men att vi inte lämnar ut ytterligare information utan följer patientsekretessen. Ur smittskyddsperspektiv har de personer som behövt ha information fått det i samtliga kommunala verksamheter.

Vi har en fortsatt utmanande tid framför oss och det är viktigt att vi hjälps åt att minska smittspridningen genom att följa rekommendationerna från våra myndigheter. Vi vill göra vårt bästa för att nå dig som kommuninvånare med korrekt och relevant information så snabbt som möjligt. 

Ämnen du kan följa