Kommunledningen kör över oss boende

Vid informationsmötet framkom det uppgifter som vi inte fått ta del av tidigare. Nu ger oss kommunen knappa två veckor att inkomma med synpunkter! Skandal, menar insändarskribenten.

Vi vill ha en dialog med kommunen. Inte information när allt redan är beslutat och klart, menar insändarskribenten. Illustrationen visar den planerade bebyggelsen vid Ryttargårdskyrkan.

Vi vill ha en dialog med kommunen. Inte information när allt redan är beslutat och klart, menar insändarskribenten. Illustrationen visar den planerade bebyggelsen vid Ryttargårdskyrkan.

Foto: Winell & Jern/Linköping kommun

Insändare2022-05-28 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Beträffande förtätning av bebyggelse och ändring av trafikflöden på Djurgårdsgatan:

Linköpings kommuns politiker vågar inte möta oss boende i ett möte utan skickar fram ett antal tjänstemän i stället. Vi som bor i det område som nu kommer att helt läggas i skugga och med oinskränkt insyn från det planerade sjuvåningshuset, inbjöds till ett kort informationsmöte. Efter att ha sluppit att hålla ett samrådsmöte, genom att skylla på pandemin, vilket är ett uselt svepskäl! Det hade gått utmärkt att hålla det mötet digitalt, som så många andra möten! 

Vid informationsmötet framkom det uppgifter som vi inte fått ta del av tidigare. Nu ger oss kommunen knappa två veckor att inkomma med synpunkter! Skandal! Planer som kommunen arbetat med i flera år får vi några dagar på oss att gå igenom. 

Vi vill ha en dialog med kommunen. Inte information när allt redan är beslutat och klart!

Roland Appelskog, ordförande i Samfälligheten Trumslagaren

Svar från Linköpings kommun:

Jag beklagar att ni känner att politiken inte vågar möta er och att ni anser att vi "skickar fram ett antal tjänstemän" i stället. Sanningen är den motsatta. Vi politiker sitter inte på detaljkunskap i ärendena och vår vilja är att ni ska kunna få ta del av den expertis som finns. Ni ska kunna få all information och ni ska kunna ställa detaljerade frågor. Därför är det kommunens tjänstepersoner som deltar vid samråds- och informationsmöten. 

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter, politikerna, tar sedan del av samtliga inkomna synpunkter samt all inkommen korrespondens och gör därefter en samlad bedömning inför beslut i ärendet. Politiken har även haft kontakt med er separat. Anledningen till att vi nu ville ha ett extra informationsmöte, vid sidan av samrådet förra året, beror på att vi inte kunde ha ett fysiskt samråd under pandemin. 

Ni som är berörda får nu ett andra tillfälle att yttra er om förslaget, och granskningstiden är denna gång fyra veckor totalt. Handlingarna har ändrats i liten omfattning mellan samrådet till granskningen och det som primärt tillkommit är förtydliganden med drönarbilder. Ni är varmt välkomna att skicka era frågor och kommentarer till mig och övriga ledamöter i nämnden, vi lovar att ta del av allt ni skriver. 

Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden