Kommunens initiativ om branschråd räcker knappast

På 10 år har Linköpings kommun tappat i Svenskt näringslivs kommunranking från plats 48 till plats 112. 2022 innebar visserligen en förbättring med 20 placeringar jämfört med 2021, men är ändå knappast något att vara stolt över, menar insändarskribenten.

Om kommunen till exempel avser att stänga av en gata under längre tid så är det inte en bransch som drabbas utan många. Information från branschmöten kan ge en del av bilden, men inte hela. Här krävs ett annat instrument, menar insändarskribenten.

Om kommunen till exempel avser att stänga av en gata under längre tid så är det inte en bransch som drabbas utan många. Information från branschmöten kan ge en del av bilden, men inte hela. Här krävs ett annat instrument, menar insändarskribenten.

Foto: Johnny Gustavsson

Insändare2023-09-06 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man blir ännu mindre stolt när man ser de olika delbedömningarna av kommunens verksamhet; ”Konkurrens från kommunal verksamhet – ranking 241”, ”Kommunens service och bemötande – ranking 191”, ”Kommunala tjänstemäns attityder till företagande – ranking 189”, ”Dialog mellan företagare och kommunens beslutsfattare – ranking 183”. 

Det finns mer, men tydligt är att näringslivet när det gäller kontakt med kommunen och dess tjänstemän är milt sagt mindre nöjda. Det går inte att få en lägre ranking än 290 ...

Nu har kommunledningen börjat ta tag i detta och beslutat inrätta branschråd där man träffar företrädare för olika branscher och för dialog om behov och bekymmer. Gott så! Ett bra initiativ som kommer att ge våra politiker många nya insikter. Men det räcker knappast. Om kommunen till exempel avser att stänga av en gata under längre tid så är det inte en bransch som drabbas utan många. Information från branschmöten kan ge en del av bilden, men inte hela. Här krävs ett annat instrument.

När kommunen fattar beslut som har miljökonsekvenser ska en Miljökonsekvensbeskrivning genomföras. Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa kommunens bedömning av den påverkan på miljön som planens genomförande kan få. Det är den betydande miljöpåverkan som ska identifieras, beskrivas och bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen. Detta innebär att det finns ett skriftligt dokument som de folkvalda kan ta del av och väga in i beslutet. Vi bör därför införa ett motsvarande instrument för näringslivet – en Näringslivskonsekvensbeskrivning. På samma sätt som i fråga om miljön ska förvaltningen bifoga en skriftlig redovisning av vilka konsekvenser för näringslivet som ett planerat beslut kommer att få. Detta innebär också att det går att ställa politiker till svars om man fattar beslut som skriftligen har redovisats ha stora konsekvenser för Linköpings näringsliv. ”Det hade vi ingen aning om” blir inte längre möjligt.

Men blir inte detta bara mer byråkrati? Nej, av två olika orsaker. Dels innebär detta att dialogen med näringslivet blir en naturlig del i förvaltningens arbete inför viktiga beslut. Dels finns redan resursen för att utföra arbete – kommunen har 42 kommunikatörer som är som klippta och skurna för detta.