Tar inte kommunen detta på allvar?

Vuxna behöver göra allt de kan för att förhindra att ungdomar riskerar att skada sig, skriver insändarskribenten.
Vuxna behöver göra allt de kan för att förhindra att ungdomar riskerar att skada sig, skriver insändarskribenten.

Mjölby kommun verkar inte ta riskerna med ungdomar som klättrar på tak på allvar, skriver insändarskribenten.

Insändare 29 juni 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Larmet: Farliga taktrenden har nått Kinda" (21/6):

För inte så länge sedan hände en incident med en flicka som ramlade ner 10 meter från ett tak och dog och i Corren kan man läsa om "Taktrenden som nått Kinda".
Detta problem med att barn klättrar upp på tak, kommer alltid finns men vi vuxna kan göra vad vi kan för att skydda våra barn och försvåra för att allvarliga incidenter ska kunna uppstå. 
Vi har vid flertalet tillfällen uppmärksammat att barn i mellanstadieålder klättrar upp på Parkskolans tak i Mjölby, via en brandstege. 
När jag har sett ungdomar där har jag pratat med dem och uppmanat dem att gå ner samt förklarat vilka konsekvenser deras klättrande på stegen och springandet på taket kan få. Men tyvärr är inte frågan om det händer en allvarlig incident utan när det händer. 


Jag kände att jag måste uppmärksamma det här på något sett för kommunen som ansvarar för Parkskolan och den 19:e maj gjorde jag ett ärende på Mjölby kommuns hemsida och beskrev då detta tak som en otrygg plats där unga personer kan ramla ner och skada sig, bifogade även ett foto, där man ser ryggen på ett barn som klättrar. 
Jag fick den 25:e maj ett sms med info om att man tackade för mitt engagemang och att ärendet var avslutat. 
Vad vi kan se har det inte vidtagits några åtgärder för att förhindra att någon tar sig upp via brandstegen på sidan om huset och det är nu snart 1 månad sedan ärendet avslutades. 
Tar Mjölby kommun detta på allvar eller vad händer? 
Det är sommarlov och många ungdomar är lediga ifrån skola och fritids, vilket gör att de kan hitta på roliga saker tillsammans, och då ska vi se till minimera möjligheten till att barn kan skada sig. 

"CF"
 

Svar från Mjölby kommun:
Tack för ert engagemang och synpunkter gällande barn och ungdomars (o)vana att klättra på tak.

Denna form av aktivitet är tyvärr inget nytt utan det förekommer årligen och då framförallt på sommarhalvåret. 
Mjölby kommun har genom åren satt in ett flertal olika åtgärder för att försöka motverka dessa företeelser. 

Att förebygga eller bygga bort takspring är inte så enkelt som man kan tro utan det måste också till en beteendeförändring hos de som ägnar sig åt detta. 
Den dialogen, där man pekar på vilka tragiska konsekvenser det kan medföra, sker bäst i hemmet mellan den unge och dess vårdnadshavare.

De senaste åren har Mjölby kommun kameraövervakat ett flertal fastigheter kopplat till utryckning av väktare när man upp märksammat olika former av tillbud. 
Sommaren 2022 testade kommunen så kallade ljudskrämmor som placerades ut på olika ställen där ungdomar brukar uppehålla sig. Ljudskrämmorna sänder ut ett högfrekvent ljud, ofarligt men mycket störande för barn och ungdomar. 
På de platser som vi testat dessa så har takspring och skadegörelse minskat avsevärt.

Inför sommaren 2023 har Mjölby kommun infört ett nytt rapporteringssystem, tillsammans med bl.a. polisen, där händelser rapporteras in och analyseras för att sedan kunna sätta in relevanta åtgärder.

Insändaren skriver att den 19 maj togs en kontakt med kommunen och svar återkopplades den 25 maj. Att man får ett svar där man lägger ned ärendet innebär inte att man inte gjort, eller planerar något. Mellan dessa datum så gjordes en genomgång av synpunkterna samt kontakt togs med Parkskolans ägare då fastigheten inte längre ägs eller sköts av Mjölby kommun.
Fastighetsägaren skulle snarast vidta åtgärder för att förhindra klättring vid den brandstege som används.

Än en gång ett stort tack för det engagemang som ni visat i detta ärende och samtidigt välkomnas än flera invånare i Mjölby kommun att engagera sig för kommunen välfärd och trygghet.

Roger Max, Säkerhetshandläggare Mjölby kommun


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa